•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • "Godišnjak reforme sektora bezbednosti 2008" predstavljen u Ministarstvu unutrašnjih poslova

  •  
  • Datum: 12. novembar 2009.

   Na predlog CCVO, u četvrtak, 12. novembra održano je predstavljanje nalaza iz „Godišnjaka reforme sektora bezbednosti u Srbiji“ u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP). Tim Centra, koji su činili direktorka mr Sonja Stojanović, predsednik Upravnog odbora Centra prof. dr Miroslav Hadžić, član Upravnog odbora prof. dr Bogoljub Milosavljević, koordinator istraživanja u Centru Predrag Petrović i istraživač saradnik, Saša Đorđević predstavili su najpre originalnu metodologiju koja je korišćena u istraživanju, tzv. Indeks reformisanosti sektora bezbednosti.

   Nakon toga, predstavnicima Sektora za vanredne situacije, Uprave za analitiku, Biroa za strateško planiranje i Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije predstavljeni su glavni nalazi o napretku reforme, sa posebnim osvrtom na reformu Ministarstva. S tim u vezi, posebno je bilo reči o transparentnosti rada MUP, broju žena zaposlenih u MUP, budućem strateškom planu reforme policije i saradnji sa organizacijama civilnog društva.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •