•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Ustavni sud: VBA ne sme bez naloga da prati telekomunikacioni saobraćaj

  •  
  • Datum: 20. april 2012.

   BCBP se kontinuirano zalaže za kontrolisanu primenu specijalnih istražnih mera i pozdravlja odluku Ustavnog suda kojom se ukida neustavno ovlašćenje Vojnobezbednosne agencije da prati telekomunikacioni saobraćaj i lokaciju učesnika u njemu.

   Ustavni sud je 19. aprila 2012. utvrdio da nisu u saglasnosti sa Ustavom odredbe člana 13. stav 1. u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 6) i člana 16. stav 2. Zakona o vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, kojima je VBA ovlaščena da od telekomunikacionih operatora pribavlja podatke o korisnicima i obavljenoj komunikaciji.

   Predlog za ocenu ustavnosti su u ovom slučaju dali Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a na inicijativu devet organizacija civilnog društva, uključujući i Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

   Navedene zakonske odredbe proglase neustavnim jer su suprotne članu 41 stav 2 Ustava koji propisuje da se od tajnosti „sredstava komuniciranja“ može odstupiti samo na osnovu odluke suda.

   Odredbe koje su proglašene neustavnim predviđale su da VBA, bez odluke suda, može tajno da prikuplja podatke o telekomunikacionom saobraćaju (nazvani telefonski brojevi, vreme i dužina poziva itd.) i lokaciji korisnika, kao i da od operatera traži i dobije takve informacije.

   Direktna posledica ove odluke Ustavnog suda je da se njome ukida neustavno ovlašćenje VBA da prati telekomunikacioni saobraćaj (koji telefonski brojevi su u kontaktu, kada i koliko dugo) i lokaciju učesnika u njemu.

   Takođe, odluka će morati da ima posledice i na Zakon o telekomunikacijama koji na širok i neprecizan način predviđa da operateri moraju da zadržavaju podatke o elektronskim komunikacijama i da ih daju nadležnim državnim organima „za potrebe sprovođenja istrage, otkrivanja krivičnih dela i vođenja krivičnog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, kao i za potrebe zaštite nacionalne i javne bezbednosti Republike Srbije, u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad službi bezbednosti Republike Srbije i rad organa unutrašnjih poslova.” (čl.128).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •