•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Egipat nakon revolucije - BCBP nudi pogled u budućnost

  •  
  • Datum: 14. maj 2012.
   Tim Beogradskog centra za bezbednosnu politiku predstavio je ključne izazove i pouke demokratske tranzicije u Srbiji i izneo svoje iskustvo u zalaganju za reformu sektora bezbednosti pred više od deset egipatskih organizacija civilnog društva od 10. do 13. maja.

   BCBP tim je podelio iskustva u javnom zastupanju reforme sektora bezbednosti sa više od 10 egipatskih organizacija civilnog društva
   BCBP tim je podelio iskustva u javnom zastupanju reforme sektora bezbednosti sa više od 10 egipatskih organizacija civilnog društva
   BCBP je priredio prezentacije i diskusiju o demokratskom upravljanju sektorom bezbednosti i ciljevima reforme policije u Srbiji, kao i u Egiptu. Kao rezultat toga, učesnici su identifikovali nekoliko gorućih pitanja reforme: tranziciona pravda, depolitizacija, iskorenjivanje korupcije u policiji i reforma sistema regrutovanja, obuke i promocije.

   Učesnici su takođe naglasili da je preduslov za bilo koju reformu stabilizacija bezbednonosne situacije u Egiptu, koja se pogoršala zbog delimične dezintegracije Ministarstva unutrašnjih poslova što je uzrokovalo porast nasilja na mnogim ulicama u Egiptu. Situacija je dodatno zakomplikovana činjenicom da je Egipat usred predsedničke kampanje koja će omogućiti tranziciju od vojne ka političkoj vladavini i potencijalno inicirati novu demokratsku post-Mubarak eru.

   Post revolucionarna atmosfera, koja se osećala tokom čitavog seminara, imala je svoj odraz i u profilu nevladinih organizacija koje su učestvovale. Nekoliko njih u fokusu ima policiju i ljudska prava, pojedini su osnovani kao istraživački centri koji proučavaju trenutna politička zbivanja, dok su ostale organizacije bivših prodemokratskih aktivista. Ono što im je svima zajedničko jeste želja da izgrade svoje kapacitete kako bi se zalagali za specifična politčka pitanja u izmenjenom okruženju, i na taj način utiču na tok tranzicije. Mnogi od njih su na putu specijalizacije i transformacije od revolucionarne grupe u tink-tenk.

   Učesnici treninga identifikovali su goruće probleme u reformi Egipta nakon revolucije
   Učesnici treninga identifikovali su goruće probleme u reformi Egipta nakon revolucije

   Kako postati kredibilan tink-tenk

   Kako bi im pomogao u tom procesu, BCBP je održao nekoliko radionica koje su se fokusirale na to kako postati kredibilan tink-tenk koji se bavi bezbednosnim temama. Stoga, učesnicima su pruženi istraživački alati i saveti kako da koriste „otvorene izvore“ u restriktivnom okruženju i startegije za nametanje agendi. Na ovaj način su dobili nadogradnju na teorijsku raspravu o reformi sektora bezbednosti i pouke iz primera Srbije i egipatskih izazova, koje su istraživane u prvom delu treninga. Učesnici su u zaključnom delu radionice imali priliku da u praksi iskoriste stečena znaja, kada su dobili zadatak da predstave strategiju zagovaranja za određeno pitanje u reformi policije.

   Razmena između dve zemlje se nastavlja

   Kao nastavak ovog seminara i u duhu kontinuirane razmene iskustava između dve zemlje koje dele određene sličnosti u tranziciji, egipatska delegacija sastavljena od dva predstavnika OneWorldFoundation i predstavnika Al-AhramCenter doći će početkom juna u studijsku posetu Beogradu. Tokom ove posete oni će takođe podeliti svoje stavove o dešavanjima u Egiptu na događaju koji će BCBP organizovati neposredno nakon egipatskih predsedničkih izbora koji se održavaju 23. i 24. maja 2012. godine. Detalji ovog događaja biće blagovremeno objavljeni na našem sajtu.

   Trodnevni seminar „Uvod u reformu sektora bezbednosti u društvima koja se demokratizuju“ i studijska poseta deo su projekta „Podrška Instituta za politiku u tranzicionim pitanjima“, koji vodi PASOS mreža (Asocijacija za politiku i otvoreno društvo) čiji član je BCBP, i u saradnji sa egipatskom NVO OneWorldFoundation. Cilj projekta je jačanje kapaciteta egipatskih centara za praktičnu politiku kako bi uticali na demokratski proces tranzicije, kao i promocija saradnje i razmene iskustava između egipatskih i centralno i istočno evropskih centara za praktičnu politiku sa relevatnim tranzicionim iskustvom.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •