•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • U Briselu o upravljanju migracijama

  •  
  • Datum: 08. jun 2012.
   U Direktoratu za proširenje Evropske komisije, kao i Evropskom savetu za izbeglice (ECRE) tim istraživača predstavio je prve nalaze izveštaja "Prema evropeizaciji: monitoring uspostavljenih politika i praksi u oblastima vezanim za azil i readmisiju u Republici Srbiji".
   Prinudni smeštaj migranata nadomak Subotice: stalno u opasnosti (copyright kontra-punkt.org)
   Prinudni smeštaj migranata nadomak Subotice: stalno u opasnosti (copyright kontra-punkt.org)

   Predstavnici Grupe 484 - Miroslava Jelačić i Danilo Rakić, Novosadskog humanitarnog centra Dijana Malbaša i BCBP Marko Savković obavili su ujedno više razgovora sa predstavnicima institucija u Briselu, u kojima su pokušali da ukažu na probleme i nedostatke u sistemima azila i readmisije u Republici Srbiji.

   Dok je u Evropskoj komisiji naglašeno kako će ključni nalazi naći svoje mesto u godišnjem Izveštaju o napretku Republike Srbije, te da će EU nastaviti da prati napore koje preduzimaju vlasti u Srbiji, u ECRE-u je najviše reči bilo o tome kako pomoći organizacijama u regionu da uspostave efikasan i nezavistan nadzor nad politikama upravljanja migracijama.

   Grupa 484 i BCBP, zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava u junu nastavljaju rad na umrežavanju i obuci aktera civilnog društva zainteresovanih za aktivno i uspešno zagovaranje rešenja problema politika migracija u Srbiji i to, najpre, organizacijom seminara u Subotici. Saznajte više ovde.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •