•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP učestvuje u borbi protiv diskriminacije

  •  
  • Datum: 11. jun 2012.

   Maja Bjeloš, istraživačica BCBP
   Maja Bjeloš, istraživačica BCBP

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku postao je član Tematske grupe za unapređenje položaja žena i time uzeo učešće u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.

   Prvi sastanak tematske grupe koju je osnovala Uprava za ljudska i manjinska prava Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održan u ponedeljak 25. juna u Palati Srbija, a BCBP će predstavljati istraživačica Maja Bjeloš.

   "Ovo je veliki pomak jer se suštinski pokazuje želja državnih organa da uključi organizacije civilnog društva u rešavanje važnih problema poput sprečavanja diskriminacije žena u Srbiji. BCBP će aktivno učestvovati u izradi nacionalne strategije protiv diskriminacije. Očekujem da će veliko iskustvo koje je naša organizacija stekla baveći se temom rod i bezbednost, kao i zaštita ljudskih prava u vojsci i policiji doprineti kvalitetu strategije", ističe Maja Bjeloš.

    

   Pored BCBP, članice ove grupe su sledeće organizacije civilnog društva:

   - Autonomni ženski centar

   - Beogradski centar za ljudska prava

   - Beogradski fond za političku izuzetnost

   - Centar E8

   - Fond centar za demokratiju

   - Helsinški odbor za ljudska prava

   - Iz kruga

   - Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM

   - Praxis

   - SeConS

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •