•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Unaprediti upravljanje migracijama

  •  
  • Datum: 25. jun 2012.
   Seminar posvećen upravljanju migracijama u pograničnom području i zagovaranju hitnih promena u politikama azila i readmisije uključio je brojne relevantne aktere i omogućio raspravu o načinima dolaženja do kvalitetnijih rešenja u ovim oblastima.

   Granični prelaz Horgoš opremljen je najsavremenijim uređajima za otkrivanje ilegalnih imigranata
   Granični prelaz Horgoš opremljen je najsavremenijim uređajima za otkrivanje ilegalnih imigranata

   Trodnevni seminar na Paliću je pohađalo oko 50 učesnika iz više od 30 organizacija civilnog društva, kao i UNHCR i Komesarijata za izbeglice, ali i brojni predstavnici lokalnih institucija iz opština koje se graniče sa Mađarskom i nadležne su za pitanja migracija, azila i readmisije.

   Pored predavanja i radionica, organizatori seminara su učesnicima omogućili i dijalog sa predstavnicima državnih službi koji su u direktnom kontaktu sa tražiocima azila i povratnicima iz procesa readmisije.

   „Loš utisak koji je izazvalo izostajanje predstavnika MUP ispravljen je vrlo informativnom posetom graničnom prelazu Horgoš. Učesnici seminara su iz ugla granične policije, kao organa koji problemu pristupa prevashodno represivno, saznali više o načinima ilegalnog prelaska, kao i koracima koji se preduzimaju nakon što iregularni migrant, potencijalni tražilac azila, bude priveden“, ocenio je istraživač BCBP Marko Savković, koji je sa kolegama iz Grupe 484 i Beogradskog centra za ljudska prava organizovao seminar.

   Dijalog učesnika seminara sa graničnom policijom
   Dijalog učesnika seminara sa graničnom policijom
   Ključni problem ostaje finansiranje

   Ekspertski panel je pružio uvid u visoku složenost i brojne osobenosti odnosa iregularnih migranata i lokalnog stanovništva, a svoja iskustva su preneli i predstavnici centara za socijalni rad, Crvenog krsta i lokalne vlasti iz Kanjiže i Subotice.

   „Sistem odgovora i pružanja pomoći i dalje u znatnoj meri počiva na entuzijazmu pojedinaca, što u uređenoj državi ne bi smeo biti slučaj“, naglasila je tokom diskusije Maria Biači iz Gradskog veća Subotice.

   Posebno je skrenuta pažnja na jezik i opasnost da se upornom upotrebom termina „lažni azilant“ stigmatizuje čitava jedna grupa ljudi, a govornici su se saglasili da je najveći problem finansiranje projekata koji bi poboljšali migracionu politiku i praksu.

   Predavanja i radionice doprinose izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva
   Predavanja i radionice doprinose izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva
   Umrežavanje organizacija civilnog društva

   Dodatan kvalitet seminaru je dalo predavanja Ivane Julije iz Mađarskog helsinškog odbora o iskustvima iz višegodišnje saradnje sa graničnom policijiom, kao i interaktivna radionica Definisanje i plasiranje poruke koju je održala direktorka BCBP Sonja Stojanović.

   Osim u identifikovanju neophodnih promena politika i praksi u oblasti azila i readmisije i jačanju kapaciteta za zagovaranje, trening je doprineo i stvaranju neposrednijih kontakata između različitih aktera civilnog društva.

   „Kao neko ko je na terenu, nemam često priliku da čujem iskustva ljudi iz organizacija koje se istim problemima bave na drugačije načine“, kaže Dijana Gabrić iz Crvenog krsta Subotice.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •