•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Nova knjiga Filipa Ejdusa - Međunarodna bezbednost: Teorije, sektori i nivoi

  •  
  • Datum: 02. jul 2012.
   U izdanju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Službenog glasnika objavljena je knjiga člana upravnog odbora BCBP dr Filipa Ejdusa "Međunarodna bezbednost: teorije, sektori, nivoi". Knjiga je prevashodno namenjena studentima međunarodne bezbednosti koji žele da se upoznaju sa stanjem u kome se nalazi ova naučna disciplina.

   "Pisanje ove knjige započeo sam 2009. godine, kada sam počeo da pišem doktorat na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, ali i da radim u ovoj ustanovi kao asistent profesora Miroslava Hadžića na predmetima iz oblasti studija bezbednosti. Ono što je bilo namenjeno internoj upotrebi i radu sa studentima, početkom 2010. godine pretvaram u knjigu, zahvaljujući finansijskoj podršci Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Stoga i ne treba da čudi to što knjiga gotovo u stopu prati nastavni plan i program na predmetu Nauka o bezbednosti, koji pohađaju studenti četvrte godine Međunarodnog smera. Osim sadržinom, trudio sam se da knjigu i formom prilagodim udžbeničkim standardima i potrebama studenata kako bi, nadam se, na zanimljiv način bili upoznati sa akademskom literaturom iz oblasti studija bezbednosti. Knjiga predstavlja, pre svega, kritički pregled akademske literature iz ove oblasti, koja je u poslednjih nekoliko

   decenija doživela ekspanziju", naveo je dr Ejdus između ostalog u uvodnom delu knjige.

   Evo šta su drugi rekli o knjizi:

    

   "Ejdusov tekst je štivo koje se sa uživanjem čita i koje je vrlo korisno za onoga ko hoće da organizuje svoje empirijsko znanje i da se obavesti o najnovijim tendencijama u razvoju onih disciplina koje se bave pitanjima bezbednosti, naročito nauke o međunarodnim odnosima." 
   Prof. dr Vojin Dimitrijević.
    
   "Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi predstavlja kvalitetan tekst koji će biti od izuzetne koristi naučnoj i široj društvenoj javnosti u Republici Srbiji ali i regiji Jugoistočne Evrope."
   Prof. dr Siniša Tatalović.
    
   Sadržaj i pojedine delove knjige dr Ejdusa možete pročitati u dokumentu koji se nalazi u prilogu ispod ovog teksta.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •