•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Komuniciranje kompleksnih ideja - BCBP izabran za studiju slučaja

  •  
  • Datum: 20. avgust 2012.
   Pročitajte kako organizacija civilnog drustva može da upotrebi raznovrsne treninge kao komunikaciono sredstvo za uticanje na jedan zatvoreni sistem kao sto je vojska.
   Jedan od treninga koji je BCBP organizovao za pripadnike Vojske Srbije
   Jedan od treninga koji je BCBP organizovao za pripadnike Vojske Srbije

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku je jedna od nekoliko organizacija širom sveta koje su uključene u istraživanje o praktičnim načinima komuniciranja kompleksih ideja. 

   U sklopu izrade poglavlja koje će predstaviti studiju slučaja kako je BCBP doprineo demokratskoj civilnoj kontroli oružanih snaga (sa fokusom na vojsku), direktorka Sonja Stojanović je zajedno sa direktorom OSI Think Tank Fonda Goranom Buldioskim napisala blog o preliminarnim rezultatima istraživanja obavljenog tokom jula.

   Tekst detaljno opisuje upotrebu treninga kao efikasnog sredstva komunikaciranja. Osim što služe izgradnji kapaciteta i mreže saradnika, raznovrsni treninziali mogu ostvariti i funkciju provere rezultata istraživanja i dugoročno doprineti promeni vrednosti.

   O kontekstu u kojem je BCBP to uspeo da uradi, konkretnim načinima organizovanja treninga, kao i poukama koje su iz tog procesa izvučene, možete pročitati više na ovom linku (blog je na engleskom jeziku).

   Ova studija će, uz slične primere iz Argentine, Ekvadora, Egipta i Južnoafričke Republike biti objavljena u knjizi čiji je urednik Enrike Mandizabal.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •