•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti - predstavljanje Internet portala

  •  
  • Datum: 13. novembar 2012.
   Po uzoru na vodeće svetske nezavisne istraživačke centre BCBP na interaktivan način predstavlja rezultate istraživanja reforme sektora bezbednosti u Srbiji.

   Internet portal „Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti“ predstavlja najznanimljivije slučajeve korupcije u vojsci, policiji i službama bezbednosti koji su do sada otkriveni, kao i žarišne tačke na koje nadležni treba posebno da obrate pažnju.

   Istraživački tim Beogradskog centra za bezbednosnu politiku predstaviće tokom novembra širom Srbije portal i ključne nalaze istraživanja koje je urađeno za potrebe izrade mape glavnih rizika od pojave korupcije u sektoru bezbednosti.

   Prva prezentacija će biti održana 13. novembra (od 12.00) u Novom Sadu, u partnerstvu sa Novosadskom novinarskom školom, u prostorijama ove organizacije.

   Druga je zakazana za 16. novembar (od 12.00) u Medija centru u Nišu, u partnerstvu sa organizacijom Protekta.

   Treća prezentacija se održava 20. novembra (od 12.30) u Užicu. Istraživački tim BCBP će projekat predstaviti u Regionalnom centru za razvoj prosvetnih radnika, u partnerstvu sa Užičkim centrom za demokratiju i ljudska prava.

   Prezentacije će ponuditi odgovore na pet pitanja:

   1. Šta je Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti?
   2. Koji su rizici od korupcije u sistemu odbrane u Srbije?
   3. Koji su rizici od korupcije u policiji u Srbiji?
   4. Koji su rizici od korupcije u službama bezbednosti Srbije?
   5. Koja je uloga nezavisnih državnih organa u suzbijanju korupcije?

   Izradom „Mape rizika od korupcije u sektoru bezbednosti“ trebalo bi da budu stvorene početne metodološke i empirijske pretpostavke za dalja, sveobuhvatna i dubinska, istraživanja pojavnih oblika, tokova i posledica korupcije u sektoru bezbednosti Srbije.

   Pored toga, dobijeni nalazi bi mogli predstavljati i pogodnu osnovu za aktivnije uključenje ostalih OCD, medija i građana u borbi protiv korupcije u sektoru bezbednosti.

   Realizaciju projekta „Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti” finansijski je podržala Agencija za borbu protiv korupcije,

    

    

   Povezane teme:predstavljanje, mapa, korupcija
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •