•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Istraživač BCBP posetio institucije EU u Briselu

  •  
  • Datum: 10. oktobar 2012.
   Problem Kosova, nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforma pravosuđa i posledice rata na tlu bivše Jugoslavije iz devedesetih bile su teme koju su najviše zanimale predstavnike evropskih institucija tokom sastanaka sa istraživačem BCBP Sašom Đorđevićem.
   Istraživač BCBP Saša Đorđević bavi se reformom policije, borbom protiv organizovanog kriminala, unutrašnjim poslovima u EU i policijskom saradnjom.
   Istraživač BCBP Saša Đorđević bavi se reformom policije, borbom protiv organizovanog kriminala, unutrašnjim poslovima u EU i policijskom saradnjom.

   U okviru EUVP programa, istraživač BCBP Saša Đorđević posetio je 10 institucija EU sa sedištem u Briselu, kao i kancelariju Saveta Evrope, fondaciju Konrad Adenauer, diplomatsku misiju Srbije pri EU i Donji dom belgijskog parlamenta.

   Na poziv Delagacije Evropske unije u Srbiji istraživač BCBP Saša Đorđević izabran je da učestvuje u programu EUVP (eng. European Union Visitors Programme) koji je pokrenut još 1974. godine od Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Osnovni cilj programa je da učesnici bolje upoznaju dostignuća, vrednosti, institucije i budućnost EU. U toku petodnevne posete istraživač BCBP posetio je 10 institucija EU u Briselu radi boljeg razumevanja saradnje država članica u unutrašnjim poslovima i pravosuđu.

   Sa predstavnicima Komiteta regiona održana su dva sastanka. Tema prvog sastanka je bila  rad komiteta kao savetodavnog tela pri Evropskoj komisiji, dok se na drugom razgovaralo o mehanizmima za suzbijanje korupcije na lokalnom nivou radi uspostavljanje dobre uprave. U Ekonomskom i socijalnom komitetu teme razgovora su bila iskustva u saradnji i načini za realizaciju partnerstva sa organizacijama civilnog društva u Turskoj i Hrvatskoj.

   Istraživač BCBP razgovarao je i sa supervizorom za zaštitu podataka u EU o sprovođenju tri glavna stuba za zaštitu privatnosti: (1) superizija, kontrola i nadzor, (2) konsultacije i (3) saradnja. U prvoj poseti Evropskom parlamentu bilo je reči o saradnji sa nacionalnim parlamentima članica EU, ali sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i o tome na koji način bi trebalo pojačati spoljni nadzor na sektorom bezbednosti. O sličnostima trenutne ekonomske krize u EU i u Jugoslaviji osamdesetih godina istraživač BCBP razgovarao je sa profesorom Maurice Guyader koji je bio i deo Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

   Pored institucija EU, istraživač BCBP posetio je i kancelariju fondacije Konrad Adenauer, Saveta Evrope i Donji dom belgijskog parlamenta sa čijim predstavnicima je razgovorano o trenutnoj političkoj situaciji u Srbiji, kao i o procesu pridruživanja zapadnog Balkana u EU.

   O ideji stvaranja kancelarije javnog tužioca u EU (eng. European Public Prosecutor's Office), kao i o sprovođenju tužilačke istrage u Srbiji osvrćući se na praksu u Mađarskoj raspravljalo se sa pravnim savetnikom Generalnog direktorata za pravosuđe Evropske komisije. Da je status Srbije u beloj šengenskoj listi i dalje aktuelno pitanje za EU dokazao je i razgovor sa predstavnikom Generalnog direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije koji je takođe zadužen da koordiniše proces vizne liberalizacije za Kosovo. U jedinici za Srbiju Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije utvrđene su tri osnovne teme na kojima je potrebno raditi u budućnosti: (1) pospešiti dijalog za Prištinom, (2) suzbiti sistemsku korupciju, (3) nastaviti proces reforme pravosuđa.

    

   Na drugom sastanku sa predstavnicima Evropskog parlamenta otvorena je tema zaštite svedoka u Srbiji koji su učestvovali u suđenjima za ratne zločine na Kosovu. Na kraju, istraživač BCBP posetio je Evropsku kancelariju za suzbijanje prevara (OLAF).    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •