•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Čega se plašimo, ko nas štiti? - predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnenja

  •  
  • Datum: 30. oktobar 2012.
   Na konferenciji za medije biće predstavljen drugi deo podataka prikupljenih istraživanjem javnog mnjenja "Građani Srbije o bezbednosti".
   Kako građani ocenjuju rad institucija sektora bezbednosti, pre svega policije i vojske, biće tema skupa.
   Kako građani ocenjuju rad institucija sektora bezbednosti, pre svega policije i vojske, biće tema skupa.

   Istraživački tim BCBP će 30. oktobra na konferenciji u Medija centru analizirati najnovije podatke o osećaju (ne)bezbednosti građana Srbije i njihovoj percepciji pretnji, a građane smo pitali i da ocene učinak prethodne vlade u sektoru bezbednosti, kao i šta očekuju od nove vlade u reformi policije, vojske i bezbednosnih službi.

   U Medija centru će biti predstavljen izveštaj sa istraživanja javnog mnenja. Izveštaj pored ključnih razloga za osećaj (ne)bezbednosti građana na različitim nivoima (fizička bezbednost, stan/kuća, mesto i država) obuhvata i ocene svih relevantnih aspekata rada vojske i policije. Poseban osvrt će biti na tretmanu pojedinih socijalnih grupa od strane policije, mogućegnosti unapređenja rada policije i vojske, kao i stavu građana prema reformama u bezbednosnim institucijama.

   Na konferenciji će govoriti:

   Miroslav Hadžić, predsednik upravnog odbora BCBP;

   Sonja Stojanović Gajić, direktorka BCBP;

   Marko Milošević, istraživač BCBP.

   Za prisustvo konferenciji u Medija centru obavezna je registracija na mejl office@bezbednost.org

   Napominjemo da su rezultati koje smo dobili u velikoj meri drugačiji u odnosu na prošlogodišnje istraživanje, koje je objavljeno u našem specijalizovanom akademskom časopisu.

   Istraživanje je obavljeno na osnovu upitnika koji je osmislio BCBP, na reprezentativnom uzorku od 1.203 punoletne osobe. Prikupljanje podataka na teritoriji Srbije bez KiM, realizovao je CeSiD od 18. do 25. septembra.

   Prvi deo istraživanja pod nazivom „Građani Srbije između EU, Rusije i NATO“ predstavljen je 17. oktobra i izazvao je veliku medijsku pažnju.

   Do kraja godine biće prezentovani i treći deo ovog istraživanja koji se tiču potencijala za nasilje u srpskom društvu. Pored ankete, analiza će biti zasnovana i na podacima prikupljenim kroz fokus grupe u šest gradova i dubinske intervjue sa 30 ispitanika.

   Potencijal za nasilje u srpskom društvu ćemo utvrditi i kroz stepen podrške građana za delovanje ekstremističkih grupa i spremnosti građana da se direktno uključe u političko nasilje. Istraživanje će se posebno fokusirati na ulogu nezadovoljstva socio-ekonomskom i političkom situacijom, kao nezavisnim varijablama koje utiču na orijentisanost ka nasilju.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •