•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Reforma sektora bezbednosti kao instrument za demokratizaciju i mir na Zapadnom Balkanu

  •  
  • Datum: 05. novembar 2012.
   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić učestvovala je 5. novembra na regionalnoj konferenciji u Prištini posvećenoj procesu reforme sektora bezbednosti na prostoru Zapadnog Balkana.

    

   Govoreći na panelu “Reforma sektora bezbednosti u zemljama Zapadnog Balkana: između retrospektive i perspective” direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Sonja Stojanović Gajić je istakla uspešnu saradnju na regionalnom projektu iz koga je prositekla i jednistvena publikacija "Almanah o nadzoru sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu".

    

   Na panelu je predstavljen širi kontekst u kome se dešava reforma sektora bezbednosti u regionu. Istaknuto je da i pored toga što je zvanična saradnja i razmena između država Zapadnog Balkana značajno poboljšana u poslednjih nekoliko godina, transparentnost upravljanja sektorom bezbednosti u celom regionu je i dalje slaba. Pored toga, u post-konfliktnom okruženju gde su pitanja bezbednosti tesno povezana sa visokom politikom i još uvek posmatrana pretežno iz kolektivističke i etno-nacionalističke perspektive, rasprava na panelu je vođena i o pojavi novih bezbednosnih dilema u regionu. Učesnici panela pored direktorke BCBP bili su Arjan Dirmiši iz Instituta za demokratiju i medijaciju iz Albanije i predavač na Univerzitetu u Prizrenu Behar Selimi.

   Regionalnu konferenciju "Reforma sektora bezbednosti kao instrument za demokratizaciju i mir na Zapadnom Balkanu" su u Prištini organizovali nezavisni istraživački centar Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i Fondacija Fridrih Ebert (FES). Ovaj događaj je poslužio kao platforma za okupljanje velikog broja nezavisnih stručnjaka, istraživača, praktičara, akademika i predstavnika civilnog društva iz regiona u Prištini, kako bi razgovarali o pitanjima koja se odnose na reformu sektora bezbednosti u kontekstu regionalnog razvoja i doprinosa demokratizaciji i miru.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •