•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Mehanizmi zaštite od rodno zasnovane diskriminacije u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 30. novembar 2012.
   Prakse i modeli institucionalnih mehanizama zaštite od rodno zasnovane diskriminacije u sektoru bezbednosti, tema su okruglog stola koji će 30. novembar 2012. godine biti održan u prostorijama BCBP.

   Na okruglom stolu koji organizuje BCBP biće predstavljena analiza postojećih mehanizama zaštite zaposlenih u sektoru bezbednosti Srbije od rodno zasnovane diskriminacije.

   O iskustvima i najboljima praksama uvođenja politike rodne ravnopravnosti i antidiskriminacionih mehanizama zaštite zaposlenih u vojsci i policiji će govoriti potpukovnica holandske vojske Christianne Vermue i šef Uprave za operativne poslove amsterdamske policije Gerald Oud Ammerveld.

   Okrugli sto je deo projekta “Sprovođenje  Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN u reformi sektora bezbednosti u Srbiji”, koji sprovodimo uz podršku Ženevksog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

   Za više o informacija o ovom događaju i prijavu učešća možete kontaktirati Goranu Odanović: gorana.odanovic@bezbednost.org

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •