•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Građani Srbije o nasilju - predstavljanje rezultata istraživanja

  •  
  • Datum: 23. novembar 2012.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku će 23. novembra u Medija centru od 11 časova predstaviti nalaze istraživanja o potencijalu za nasilje u srpskom društvu. Pored rezultata istraživanja javnog mnjenja, analiza će obuhvatiti i podatke prikupljene dubinskim intervjuima i fokus grupama u šest gradova.

    

   Istraživačica BCBP Katarina Đokić će na konferenciji u Medija centru analizirati jedinstvene podatke o stavovima građana prema nasilju, najčešćim oblicima i glavnim uzrocima nasilja, kao i spremnosti na direktno uključivanje u nasilje.

   Istraživanje će se posebno fokusirati na ulogu nezadovoljstva socio-ekonomskom i političkom situacijom, kao nezavisnim varijablama koje utiču na orijentisanost ka nasilju. Potencijal za nasilje ćemo utvrditi i kroz stavove građana prema delovanju ekstremističkih grupa, sa posebnim osvrtom na problem navijača.

   Sami navijači su bili aktivni učesnici u intervjuima i fokus grupama. Iskustva i zapažanja sa osam fokus grupa u šest gradova i iz dubinskih intervjua sa 18 ispitanika na konferenciji će pored istraživačice Katarine Đokić izneti i stažistkinje BCBP koje su bile uključene u realizaciju ovog projekta.

    

   Na konferenciji će biti predstavljen i izveštaj sa trećeg dela istraživanja javnog mnjenja “Građani Srbije o bezbednosti”. Istraživanje je obavljeno na osnovu upitnika koji je osmislio BCBP, na reprezentativnom uzorku od 1.203 punoletne osobe. Prikupljanje podataka na teritoriji Srbije bez KiM, realizovao je CeSiD od 18. do 25. septembra.

   Prvi deo istraživanja o bezbednosnim integracijama pod nazivom „Građani Srbije između EU, Rusije i NATO“ objavljen je 17. oktobra, a drugi deo posvećen bezbednosnim institucijama i ličnom osećaju bezbednosti “Čega se građani Srbije plaše, a ko ih štiti?” predstavljen je 30. oktobra.

   Zbog ograničenog broja mesta obavezna je prijava za učešće na konferenciji na mejl office@bezbednost.org

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •