•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Položaj žena u policiji i vojsci

  •  
  • Datum: 21. decembar 2012.

   Cilj konferencije koju 21. decembra 2012. godine organizuje BCBP je podizanje svesti javnosti o položaju žena koje rade u institucijama sektora bezbednosti kako bi se povećao nivo njihove zaštite.

   Pravni i strateški okvir za unapređenje rodne ravnopravnosti i zabrane svih oblika diskriminacije postoji, ali zbog kasnog usvajanja zakona i strategija i njihovog lošeg sprovođenja, malo je urađeno u tom pogledu do sada. Nakon istraživanja o zastupljenosti žena u sektoru bezbednosti, BCBP je sproveo kvalitativno istraživanje o položaju žena u policiji i vojsci i institucionalnim mehanizmima zaštite od rodno zasnovane diskriminacije.

   Žene u sektoru bezbednosti u Srbiji (policija i vojska) se suočavaju sa različitim izazovima tokom njihovog zapošljavanja i karijernog razvoja. Nekoliko studija o zastupljenosti žena u policiji i vojsci pokazuju da se žene u ovim pretežno muškim sredinama suočavaju sa specifičnim vrstama i oblicima problema, kao što su nedostatak priznanje stručnosti, neprimerene šale i komentari, seksualno uznemiravanje, a rasprostranjeni su i stereotipi i animozitet prema ženama.

   Konferencija „Položaj žena u policiji i vojsci“  je prilika da se sa predstavnicima državnih organa i civilnog društva razgovara o ovim i srodnim temama, kao i predstave rezultati pilot istraživanja koja je BCBP sproveo u ovoj oblasti.

   Konferencija i istraživanje se realizuju uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Podršku istraživanju je, takođe, pružila i institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •