•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Marko Savković u RACVIAC-u

  •  
  • Datum: 10. decembar 2012.
   U svetlu najnovijih događaja – novembarskih presuda Tribunala u Hagu i odlaganja početka pregovora sa EU za 2013. godinu – za očekivati je da Srbija sa daleko manje odlučnosti nastavi put integracija, ocenio je istraživač BCBP Marko Savković na konferenciji u Centru za bezbednosnu saradnju RACVIAC.
   Konferencija u Centru za bezbednosnu saradnju RACVIAC je okupila više od 40 učesnika
   Konferencija u Centru za bezbednosnu saradnju RACVIAC je okupila više od 40 učesnika

   Istraživač BCBP Marko Savković je od 3. do 5. decembra učestvovao na konferenciji u Centru za bezbednosnu saradnju RACVIAC, pod nazivom „Promovisanje bezbednosnih strategija i prioriteta u nastajanju u Jugoistočnoj Evropi“ (Promoting Security Strategies and Emerging Policy Priorities in SEE).

   Savković je izlagao na temu sve većeg okretanja Srbije ka samoj sebi u kontekstu političkih prioriteta ("Serbia: A More Self-Centred Society in Context of Policy Priorities“).

   "U 2013. godini Srbija će se u većoj meri posvetiti rešavanju akutnih unutrašnjih problema, od kojih su neki po svom poreklu zaista „domaći“: kao što su borba protiv „visoke“ korupcije i organizovanog kriminala, ili umanjenje budžetskog deficita, ali i u izvesnoj meri „uvezeni“: upravljanje iregularnim migracijama", istakao je istraživač BCBP.

   U svetlu najnovijih događaja - novembarskih presuda Tribunala u Hagu i odlaganja početka pregovora sa EU za 2013. godinu - za očekivati je da Srbija sa daleko manje odlučnosti nastavi put integracija, zaključio je Savković, ali i upozorio kako introvertna Srbija ne predstavlja dobar razvoj događaja za region.

   Istraživač BCBP je zatim odgovarao na pitanja učesnika konferencije, koja su se najviše odnosila na mogućnosti za veće uključivanje organizacija civilnog društva u kreiranje, primenu i nadzor nad bezbednosnim politikama.

   Tokom konferencije dogovorena je dalja saradnja BCBP-a sa RACVIAC-om, tako da će se u 2013. godini BCBP još aktivnije uključiti u obrazovne aktivnosti koje preduzima ova regionalna organizacija.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •