•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Civilno društvo se kroz dijalog sa državom uključuje u sprovođenje NAP-a

  •  
  • Datum: 24. decembar 2012.
   Iako je država u prethodne dve godine dosta toga uradila na sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN, nije dovoljno urađeno na uključivanju građanskog društva u ovaj proces, koje je pionir angažovanja na ovom planu - jedan je od zaključaka prvog susreta ženskih mirovnih organizacija i predstavnika državnih institucija nadležnih za sprovođenje NAP 1325, koji je inicirao BCBP.
   Na skupu su predstavljeni nezavisni izveštaji o sprovođenju NAP 1325
   Na skupu su predstavljeni nezavisni izveštaji o sprovođenju NAP 1325

   Dijalog organizacija civilnog društva i vladinog Multisektorskog koordinacionog tela (MSKT) predstavlja početak značajnijeg uključivanja OCD u sprovođenje NAP 1325, smatraju učesnici konferencije koju su 11. decembra 2012. godine organizovali BCBP i MSKT, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i uz podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN). 

   Srbija je među prvim zemljama u region usvojila plan za primenu NAP 1325, krajem 2010. godine, i jedan od ciljeva tog dokumenta je postizanje uravnoteženog učešće žena u obavljanju svih funkcija u sistemu odbrane, naglasio je državni sekretar Ministarstva odbrane Zoran Đorđević na otvaranju konferencije koja je održana u prostorijama Narodne banke Srbije. On je istakao i da dijalog treba da doprinese boljem razumevanju rodne ravnopravnosti i saradnji državnih institucija i civilnog društva, koje učestvuje u nezavisnom monitoringu procesa primene NAP 1235.

   Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Božović rekao je da MUP ne zatvara oči pred onim što nije učinjeno povodom NAP 1325, i istakao da je zajedničkim angažovanjem, kritičkim pristupom, ali i uzajamnim poverenjem i podrškom potrebno nastaviti rad na sprovođenju NAP 1325. Božović je dodao da je potrebno odrediti prioritete u saradnji države i civilnog društva.

   Konferenciju koju je inicirao BCBP direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković smatra formalnim početkom uspostavljanja transparantnog dijaloga civilnog društva i države u primeni NAP 1325.

   „Sprovođenje NAP 1325 je važno i iz ugla vladavine prava, koja je jedan od ključnih prioriteta u nastavku procesa evrointegracija. Zato je potrebno jasno definisati principe odabira organizacija koje su relevantan partner za državu. S druge strane, civilno društvo treba bolje da „upozna“ sistem, kako bi moglo da prepozna svoju ulogu u različitim procesima“, objasnila je Ćirković.

   Značaj saradnje OCD i državnih institucija je istakla i Direktorka Kancelarije UNWOMEN u Srbiji Asja Varbanova. Ona je ocenila da nezavisni monitoring primene NAP 1325 predstavlja priliku za primenu demokratskih principa transparentnosti i javnosti rada državnih institucija i naglasila da se agenda Žene, mir i bezbednost realizuje uz veliku podršku Kraljevine Norveške.

   Najveći uspesi u sprovođenju NAP

   Predsednica Multisektorskog koordinacionog tela (MSKT) za sprovođenje NAP 1325 Vesna Nikolić, predstavnica Žena u crnom (ŽUC) Gordana Subotić i istraživačica BCBP Gorana Odanović su predstavile glavne zaključke izveštaja o sprovođenju NAP 1325, koje su ove tri organizacije napravile.

   Predsednica MSKT je kao najveće uspehe navela to što je uspostavljena međuresorna saradnja i komunikacija između različitih institucija na dnevnom nivou, kao i to što je formirana većina tela i mehanizama za sprovođenje NAP. Ona je istakla da je važno da se održavaju redovne stručne konsultacije svih aktera uključenih u proces primene Rezolucije.

   „Uskoro će na veb sajtu Vlade Srbije biti otvorena posebna stranica posvećena NAP 1325. Tako će na jednom mestu biti dostupne sve informacije o aktivnostima državnih institucija na sprovođenju ovog dokumenta“ naglasila je Nikolić.

   BCBP je pratio tematske oblasti NAP, učestvovanje OCD u sprovođenju plana i medijsko izveštavanje na tu temu. Gorana Odanović je kao najveći uspeh takođe navela formiranje tela zaduženih za sprovođenje NAP

   „Bilo bi dobro videti i rezultate rada tih tela i mehanizama, kako bi se moglo potvrditi postojanje napretka u primeni NAP“, istakla je istraživačica BCBP.

   Gordana Subotić iz ŽUC je navela da je najveći uspeh zapravo samo usvajanje NAP-a, budući da zalagale za usvajanje ovog dokumenta traje još od 2005. godine.

   „Uspehom se može smatrati i prepoznavanje uloge ženskih organizacija civilnog društva i nezavisnih institucija u procesu sprovođenja NAP 1325. Za pohvalu su i pojedine aktivnosti MUP-a, poput podnošenja krivičnih prijava protiv zaposlenih koji su činili nasilje u porodici“ istakla je Subotić.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •