•  
    • Zločin bez kazne: ubistvo Olivera Ivanovića
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Zločin bez kazne: ubistvo Olivera Ivanovića

     • O propustima u istrazi ubistva Olivera Ivanovića i uslovima koje je potrebno ispuniti da bi slučaj bio rešen pisao je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević.

    • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan
     • Publikacije

     • Autor: Jovan Nicić
     • Uzbunjivači u policiji: Zapadni Balkan

     • Analiza bi trebalo da posluži kao polazište stvarne procene uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača u policiji i razgovora o značaju ovog mehanizma u borbi protiv korupcije.

    • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije
     • Publikacije

     • Autor: Ana Milosavljević, Saša Đorđević
     • Studentima KPA treba više prakse, a manje teorije

     • „Tek kada sam počela da radim u policiji shvatila sam da na praksi u KPA nismo upoznali čak ni osnove policijskog posla. Svaki akademac treba da prođe bar godinu dana klasičnog policijskog posla kako bi upoznao posao i problematiku, i kasnije bio dobar rukovodilac."

    • Da li znamo šta kupujemo?
     • Publikacije

     • Autor: Katarina Đokić
     • Da li znamo šta kupujemo?

     • Istraživačica BCBP Katarina Đokić pisala je o problemima aktuelnih praksi pri nabavkama za potrebe Vojske Srbije.

    Zločin bez kazne: ubistvo Olivera IvanovićaUzbunjivači u policiji: Zapadni BalkanUnapređenje regulatornog okvira privatnog obezbeđenja i detektivske delatnostiStudentima KPA treba više prakse, a manje teorijeDa li znamo šta kupujemo?
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2012
     • Bezbednosne nepoznanice Srbije

     • Objavljen je drugi Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji. Publikacija je proizvod dvogodišnjeg istraživačkog projekta koji predstavlja nastavak uspešno završenog projekta „Mapiranje i nadgledanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji 2006–2008". U nastavku je uvodni tekst predsednika Upravnog odbora BCBP-a Miroslava Hadžića.

    •  

     U ovom će tekstu svodno biti razmotrena glavna dostignuća i propusti u reformi sektora bezbednosti (RSB) Srbije tokom mandata sadašnje Vlade. Ovo je tim potrebnije, jer je prilikom prethodnog merenja ocenjeno da je u Srbiji uglavnom okončana prva generacija ove reforme (Hadžić 2009). Uvidi koje predočavamo oslanjaju se na saznanja do kojih su istraživači BCBP-a došli tokom drugog ciklusa (septembar 2008 - jun 2011) nadziranja tokova i merenja dometa RSB-a u Srbiji. Oni, isto tako, počivaju na empirijskoj građi koja je tom prilikom prikupljena. Tome će biti pridodati i preliminarni podaci, koji ilustruju neke od glavnih trendova ove reforme nakon juna 2011. godine.

     Analizom su obuhvaćeni ključni sastojci i produkti bezbednosne politike koja je u Srbiji vođena u ovom periodu. To stoga, što su od te politike zavisili sadržaji, tempo, zadaci i ciljevi, kao i dometi druge generacije RSB-a (Edmunds 2003). Očekivalo se, pored toga, da će nova skupštinska većina i njena Vlada doprineti promeni konteksta u kome se odvija RSB. Potrebno je zato proveriti u kojoj je to meri ova vlast uspela da izmeni zatečeni kontekst, ne bi li time prigotovila uslove za dalji napredak RSB-a. Tome će biti posvećen prvi odeljak ovog teksta.

     Reformski učinci aktuelnih nosilaca vlasti u sektoru bezbednosti Srbije biće analizirani u drugom odeljku. Treba, naime, proveriti to da li je visoka ocena koju su oni tim povodom sebi izrekli u saglasnosti sa postignutim rezultatima. Ovde će zato biti izdvojene glavne tačke u kojima zbiljski učinci trenutnih vladalaca dobrano opovrgavaju njihove ocene o svom radu. To je ujedno prilika da se ispita i to da li se državnim delom ovog sektora u Srbiji danas upravlja po demokratskim uzusima. Zbirni nalazi bi potom trebalo da nam dozvole da bez veće greške procenimo dometa dosadašnje reforme mesnog sektora bezbednosti.

    • Tagovi: Godišnjak, reforma sektora bezbednosti, istraživanje, Srbija, Miroslav Hadžić
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •