•  
    • Komunalna (policija) milicija
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Komunalna (policija) milicija

     • Postoji opasnost da komunalna milicija postane sredstvo zaštite vlasti, a ne brige o komunalnom redu. Zato treba otvoriti javnu raspravu o budućnosti ove službe koja će biti transparentna, participativna i inkluzivna, ukazao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji
     • Publikacije

     • Autor:
     • Stavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u Srbiji

     • Radna studija Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izdvaja ključne nalaze istraživanja javnog mnjenja o javnosti podataka u sektoru bezbednosti, kao i informisanju građana o radu sektora i bezbednosnim temama. Istraživanje je sprovedeno u martu 2019. godine na reprezentativnom uzorku od ...

    • Javno snimanje tajnim kamerama
     • Publikacije

     • Autor: Saša Đorđević
     • Javno snimanje tajnim kamerama

     • O pojedinostima nabavke i postavljanja velikog broja sigurnosnih kamera u Beogradu koje bi trebalo razjasniti građanima pisao je istraživač BCBP Saša Đorđević.

    Komunalna (policija) milicijaStavovi građana o otvorenosti sektora bezbednosti u SrbijiStudija slučaja: Pretnje i pritisci na aktiviste i nezavisne novinare u SrbijiDa li NATO podstiče regionalnu odbrambenu i bezbednosnu saradnju na Balkanu?Javno snimanje tajnim kamerama
  •  
  •  
  • Pronađite publikacije, analize i propise u jedinstvenoj bazi resursa koja je dostupna svim posetiocima sajta BCBP.
   Napredna pretraga
  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  •  
   
  •  
     • Godina: 2012
     • Bezbednosne nepoznanice Srbije

     • Objavljen je drugi Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji. Publikacija je proizvod dvogodišnjeg istraživačkog projekta koji predstavlja nastavak uspešno završenog projekta „Mapiranje i nadgledanje reforme sektora bezbednosti u Srbiji 2006–2008". U nastavku je uvodni tekst predsednika Upravnog odbora BCBP-a Miroslava Hadžića.

    •  

     U ovom će tekstu svodno biti razmotrena glavna dostignuća i propusti u reformi sektora bezbednosti (RSB) Srbije tokom mandata sadašnje Vlade. Ovo je tim potrebnije, jer je prilikom prethodnog merenja ocenjeno da je u Srbiji uglavnom okončana prva generacija ove reforme (Hadžić 2009). Uvidi koje predočavamo oslanjaju se na saznanja do kojih su istraživači BCBP-a došli tokom drugog ciklusa (septembar 2008 - jun 2011) nadziranja tokova i merenja dometa RSB-a u Srbiji. Oni, isto tako, počivaju na empirijskoj građi koja je tom prilikom prikupljena. Tome će biti pridodati i preliminarni podaci, koji ilustruju neke od glavnih trendova ove reforme nakon juna 2011. godine.

     Analizom su obuhvaćeni ključni sastojci i produkti bezbednosne politike koja je u Srbiji vođena u ovom periodu. To stoga, što su od te politike zavisili sadržaji, tempo, zadaci i ciljevi, kao i dometi druge generacije RSB-a (Edmunds 2003). Očekivalo se, pored toga, da će nova skupštinska većina i njena Vlada doprineti promeni konteksta u kome se odvija RSB. Potrebno je zato proveriti u kojoj je to meri ova vlast uspela da izmeni zatečeni kontekst, ne bi li time prigotovila uslove za dalji napredak RSB-a. Tome će biti posvećen prvi odeljak ovog teksta.

     Reformski učinci aktuelnih nosilaca vlasti u sektoru bezbednosti Srbije biće analizirani u drugom odeljku. Treba, naime, proveriti to da li je visoka ocena koju su oni tim povodom sebi izrekli u saglasnosti sa postignutim rezultatima. Ovde će zato biti izdvojene glavne tačke u kojima zbiljski učinci trenutnih vladalaca dobrano opovrgavaju njihove ocene o svom radu. To je ujedno prilika da se ispita i to da li se državnim delom ovog sektora u Srbiji danas upravlja po demokratskim uzusima. Zbirni nalazi bi potom trebalo da nam dozvole da bez veće greške procenimo dometa dosadašnje reforme mesnog sektora bezbednosti.

    • Tagovi: Godišnjak, reforma sektora bezbednosti, istraživanje, Srbija, Miroslav Hadžić
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •