•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Uloga profesionalaca u sektoru bezbednosti u izgradnji bezbednosne zajednice na Zapadnom Balkanu

  •  
  • Datum: 18. novembar 2012.
   Glavni istraživački nalazi sa projekta „Bezbednosne tranizicije na Zapadnom Balkanu – od zone konflikta do bezbednosne zajednice?" i planovi za diseminaciju rezultata istraživanja teme su seminara koji je 15. i 16. novembra 2012. godine u Sarajevu okupio članove Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana i Norveškog instituta za međunarodne odnose (NUPI).
   Istraživači BCBP i NUPI su se okupili sredinom novembra 2012. godine na seminaru u Sarajevu
   Istraživači BCBP i NUPI su se okupili sredinom novembra 2012. godine na seminaru u Sarajevu

   Istraživanjem su obuhvaćene vojna i policijska profesija, diplomate i akedmska zajednica, odnosno kako svaka od profesija doprinosi izgradnji stabilnosti i saradnje u regionu.

   Analizirana je i uloga spoljnih faktora (EU i NATO) u ovom procesu. Pored prikupljanja sekundarnih izvora, urađena su i terenska istraživanja i intervjui sa predstavnicima sektora bezbednosti.  Rezultati istraživanje će biti objavljeni u toku 2013. godine, u Zborniku radova.

   Ovaj trogodišnji projekat (2011- 2013) BCBP sprovodi u saradnji sa NUPI i uz podršku Norveškog istraživačkog saveta (RCN).

   Projekat istražuje strateške prioritete država u regionu, ispitujući kako procesi demokratizacije i izgradnje institucija i regionalna saradnja doprinose transformaciji regiona. Cilj je da se identifikuju pozitivni faktori koji utiču na bezbednosnu transformaciju, kao i potencijalne prepreke koje mogu usporiti ovaj proces. To će biti urađeno kroz studije o ulozi bezbednosnih profesija (policije, vojske i diplomatije) u razvoju regionalne bezbednosne saradnje. Na taj način će se doprineti boljem razumavanju prakse regionalne bezbednosne saradnje na terenu, odnosno kako policija i vojni stručnjaci i diplomate doprinose bezbednosti i izgradnji demokratije u regionu.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •