•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Najbolje iz BCBP u 2012. godini

  •  
  • Datum: 28. decembar 2012.
   BCBP je u godini za nama obeležio jubilej 15 godina postojanja i nastavio sa razvojem inovativnih istraživanja, edukativnih sadržaja i programa, kao i novih tehnika komuniciranja i javnog zastupanja.
   Najposećeniji događaj BCBP u 2012. godini je konferencija o bezbednosnim prioritetima Srbije
   Najposećeniji događaj BCBP u 2012. godini je konferencija o bezbednosnim prioritetima Srbije

   Članovi BCBP tima su u 2012. godini organizovali brojne aktivnosti koje su prevashodno usmerene ka unapređenju bezbednosti građana i društva.

   Analize, publikacije, istraživanja, kao i umrežavanje, javno zastupanje i obrazovanje BCBP je nastavio da razvija kroz tri programa.

   Bezbednost Srbije

   Novo izdanje Godišnjaka i jedinstvena baza podataka Ocena reforme na sveobuhvatan i pregledan način predstavljaju ključne nalaze višegodišnjeg istraživanja koje BCBP sprovodi na osnovu originalne metodologije za praćenje reforme sektora bezbednosti u Srbiji.

   Neke od naših preporuka za unapređenje civilne i demokratske kontrole snaga bezbednosti je u svom izveštaju o napretku Srbije u pripremi za pristupanje EU usvojila i Evropska komisija. U okviru teme odgovornosti pokrenuli smo i istraživanje korupcije u sektoru bezbednosti. BCBP je u 2012. pokrenuo prvi portal koji na interaktivan način prikazuje Mapu rizika od korupcije.

   U fokus javnosti smo uveli temu rodne ravnospravnosti u sektoru bezbednosti. Pored istraživanja o položaju žena u policiji i vojsci, uradili smo i nezavisni izveštaj o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezoluciji 1325 - Žene, mir i bezbednost i inicirali prvi susret ženskih mirovnih organizacija i nadležnih državnih institucija. U ovoj godini uradili smo i analizu tema rodne ravnopravnosti i bezbednosti na lokalu.

   Više nego prethodnih godina, sprovodili smo specijalizovane radionice za predstavnike vojske i policije, kao i edukaciju novinara i omladine političkih stranaka o bezbednosnim prioritetima. Nastavili smo da sprovodimo sada već veoma popularanprogram stažiranja, kroz koji je do sada prošlo 12 generacija domaćih i inostranih studenata.

   Zbog efektnosti obuka o demokratskoj i civilnoj kontroli oružanih snaga, BCBP je izabran za jednu od nekoliko organizacija širom sveta koje su u 2012. uključene u studiju o tome kako se na praktičan način mogu komunicirati kompleksne ideje.

   Bezbednost Balkana

   Povećanju civilne i demokratske kontrole sektora bezbednosti širom Zapadnog Balkana doprinosimo i tako što smo izvezli metodologiju ocene reforme i bili lideri regionalnog istraživačkog poduhvata koji je u 2012. rezultirao objavljivanjem Almanaha.

   Nastavili smo i da se bavimo istraživanjem bezbednosnih izazova prouzrokovanih sukobima devedesetih kao što su  nerešena razgraničenja, srpsko-albanski odnosi i mogućnostima za izgradnju poverenja.  Kroz Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana otvorili smo dijalog o izvoru bezbednosnih izazova za region i radićemo na formulisanju mogućih rešenja problema.

   Jedna od novina je i to da će akademski časopis Bezbednost Zapadnog Balkana, koji BCBP izdaje u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, ubuduće izlaziti samo na engleskom jeziku, pod nazivom Journal of Regional Security.

   Evropska i međunarodna bezbednost

   Naše istraživanje javnog mnjenja “Građani Srbije o bezbednosti” je pokazalo porast evroskepticizma, a posebno među mladima. Nalazi koje je predstavio istraživački tim BCBP su pokrenuli veliku javnu debatu o evropskoj budućnosti Srbije. Rezultate istraživanja su navodili svi vodeći nacionalni mediji, ali i brojni iz regiona, pa čak i novinari u Vašingtonu.

   BCBP je 2012. godine nastavio da vodi mrežu organizacija zainteresovanih da daju komentare državnim organima u oblasti vladavine prava i dao mišljenje o prioritetima za finansiranje iz IPA i drugih izvora razvojne pomoći.

   Učestvovali smo i u organizaciji drugog Beogradskog bezbednosnog foruma, glavnog događaja u Srbiji za dijalog o međunarodnoj politici.

   O spoljnoj politici Srbije, kao i bezbednosnom izazovu upravljanja migracijama članovi BCBP su diskutovali i sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu.

   Petnaestogodišnje iskustvo u zalaganju za reformu sektora bezbednosti smo  podelili i sa egipatskim organizacijama civilnog društva na treningu u Ismaliji i mentorisanjem  egipatske partnerske organizacije za kreiranje rešenja za njihov kontekst. 

    

   Povezane teme:Najbolje iz BCBP
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •