•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Grupi za borbu protiv korupcije u policiji

  •  
  • Datum: 15. februar 2013.
   Osnivanje A-COP grupe se realizuje u okviru projekta „Civilno društvo protiv korupcije u policiji", koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Novosadska novinarska škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava raspisuju konkurs na kome će biti izabrano 5 organizacija civilnog društva koje će dati po jednog predstavnika za učestvovanje u radu Grupe za borbu protiv korupcije u policiji (A-COP).

   Na konkurs mogu da se prijave organizacije civilnog društva sa sedištem na teritoriji Srbije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata na temu uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije, ili koje su zainteresovane za temu korupcije u policiji.

   Poziv je otvoren do 18. februara 2013. godine.

   Od odabranih članova očekuje se aktivno učešće:

   1. na trodnevnom treningu o metodologiji istraživanja korupcije u policiji;
   2. na trodnevnom treningu o zastupanju ideja za borbu protiv korupcije u policiji;
   3. u pisanju studije slučaja korupcije u policiji;
   4. u snimanju specijalnih televizijskih priloga o korupciji u policiji;
   5. u realizaciji uličnih kampanja za borbu protiv korupcije u policiji.
    
   Novoizabranim članovima grupe će biti pružena stalna stručna podrška u sprovođenju svih 
   preuzetih aktivnosti, a posebno  prilikom izrade studija slučaja.
    
   U prijavi je neophodno poslati:
   1. kratko motivaciono pismo u kome obrazlažete motiv za učešće;
   2. radnu biografiju (osobe koju organizacija kandiduje za člana  A-COP grupe). 

   Prijave slati na mejl sasa.djordjevic@bezbednost.org. Za sva dodatna pitanja kontaktirati istraživača BCBP Sašu Đorđevića na telefon 011/3287-226.

   Učešće u A-COP grupi ne podrazumeva svakodnevni angažman. Sa odabranim članom ili članicom radne grupe biće potpisan ugovor kojim će se regulisati odgovornosti i obaveze i isplata honorara. Od odabranih organizacija se očekuje da zajedno sa partnerskim organizacijama rade na izgradnji dugoročnog partnerstva.

   Projekat „A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji“ podržavaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

   Dodatne informacije o projektu i uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu ispod. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •