•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Potrebna je potpuna primena ovlašćenja parlamenta u kontroli sektora bezbednosti

  •  
  • Datum: 31. januar 2013.
   Predstavljanju priručnika prisustvovali su brojni državni službenici, ali i visoki predstavnici ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, narodni poslanici, diplomatski i predstavnici međunarodnih organizacija, kao i članovi organizacija civilnog društva.

   Predstavljanje priručnika izazvalo je veliku pažnju stručne javnosti
   Predstavljanje priručnika izazvalo je veliku pažnju stručne javnosti

   Poslanici, uz državne organe, imaju najveća ovlašćenja u kontroli sektora bezbednosti, ali izostala je potpuna primena postojećih ovlašćenja parlamenta u ovoj oblasti, zaključeno je na predstavljanju priručnika Skupštinska kontrola i nadzor sektora bezbednosti Srbije održanom 30. januara u maloj sali Doma Narodne skupštine.

   Predsednik Upravnog odbora BCBP i urednik publikacije profesor Miroslav Hadžić rekao je da je priručnik napisan u nameri da se poslanicima ponudi sveobuhvatan i dokumentovan uvid u koncept i praksu skupštinske kontrole nad sektorom bezbednosti, kao i da "razrađuje sve alatke" i postupke kojima raspolažu poslanici u toj oblasti.

   "Priručnik može biti od koristi poslanicima i stručnim službama parlamenta, političkim partijama, novinarima i civilnom sektoru", naveo je Hadžić.

   Direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić je ocenila da poslanici, uz državne organe, imaju najveća ovlašćenja u kontroli, kako je rekla, zatvorenih službi bezbednosti, kao i vojske i policije. Ona je ocenila da da je, međutim, "parlamentarna kontrola najslabija".

   Istraživačica BCBP Gorana Odanović objasnila je da je u ocenjivanju od 1 do 5 rad prethodni saziv parlamenta u oblasti budžetske kontrole i kontrole zakonitosti rada i poštovanja ljudskih prava u radu službi bezbednosti ocenjen sa 2,5.

   "Izostala je potpuna primena postojećih ovlašćenja parlamenta u oblasti kontrole sektora bezbednosti. Oblasti kojima su se poslanici iz Odbora za odbranu i bezbednost najmanje bavili su budžetska kontrola i nadzor, kao i primena posebnih mera i postupaka za tajno prikupljanje podataka i sredstava prinude", istakla je Odanovićeva.

   Šef Odeljenja za demokratizaciju OEBS-a Jan Lineburg je istakao da je uloga parlamenta u kontroli sektora bezbednosti ključna i da će ta misija nastaviti da podržava tu oblast u Srbiji.

   Priručnik je izradio istraživački tim BCBP. Objavljivanje ove publikacije omogućila je Misija OEBS u Srbiji, u okviru projekta pod nazivom „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji". Projekat finansijski podržava Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju.

   Predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić je kao urednik priručnika predstavio publikaciju u Narodnoj skupštini
   Predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić je kao urednik priručnika predstavio publikaciju u Narodnoj skupštini
    
   Predstavljanje priručnika je okupilo brojne predstavnike domaće i međunarodne bezbednosne zajednice
   Predstavljanje priručnika je okupilo brojne predstavnike domaće i međunarodne bezbednosne zajednice

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •