•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Građansko društvo o borbi protiv korupcije u policiji i zaštiti maloletnih azilanata - tematska diskusija

  •  
  • Datum: 19. februar 2013.
   Organizaciju ovog događaja podržao je TACSO – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva.

   SEKO za vladavinu prava organizuje 19. februara u 11 sati u biblioteci BCBP tematsku diskusiju na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u policiji i zbrinjavanju maloletnih stranih lica bez pratnje.

   Istraživač BCBP Saša Đorđević, pravna analitičarka Grupe 484 Miroslava Jelačić će govoriti u okviru dve teme:

   Civilno društvo protiv korupcije

   1. Kako trenutno OCD u Srbiji učestvuju u borbi protiv korupcije u policiji?
   2. Koja je uloga civilnog društva u sprečavanju i suzbijanju korupcije u policiji?
   3. Koji su uspešni primeri akcija civilnog društva u borbi protiv korupcije u policiji?

   Maloletni tražioci azila

   1. Kako je zakonski uređeno zbrinjavanje maloletnih azilanata bez pratnje?
   2. Kakva je praksa zbrinjavanja maloletnih stranih lica bez pratnje?
   3. Kako je uređen postupak za ostvarivanje prava na azil?

   Zbog ograničenog broja mesta, molimo vas da potvrdite prisustvo do 18. februara u 14 časova.

   Za sve dodatne informacije možete se obratiti Saši Đorđeviću mejlom sasa.djordjevic@bezbednost.org ili telefonom: +381 (0) 11 3287 226.

   SEKO za vladavinu prava je mreža 44 organizacije civilnog društva koja je nastala na inicijativu Kancelarije za evropske integracije radi uspostavljanje funkcionalne veze između civilnog društva i relevаntnih držаvnih orgаnа zа sektor vlаdаvine prаvа.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •