•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Unaprediti rad OCD u borbi protiv korupcije u policiji i zaštiti maloletnih azilanata

  •  
  • Datum: 19. februar 2013.
   Organizacije civilnog društva u Srbiji ne učestvuju dovoljno u borbi protiv korupcije u policiji, iako se veliki broj njih bavi suzbijanjem korupcije u društvu, a postojeći mehanizam zbrinjavanja maloletnih azilanata ima nedostataka, ali postoje i brojni načini za njihovo prevazilaženje. Ovo su glavni zaključci tematske diskusije koju je SEKO za vladavinu prava organizovao 19. februara.
   Tematskoj diskusiji u biblioteci BCBP je prisustvovalo više od 20 predstavnika OCD
   Tematskoj diskusiji u biblioteci BCBP je prisustvovalo više od 20 predstavnika OCD

   Glavna tema skupa u biblioteci BCBP bili su rezultati istraživanja o ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u policiji i zbrinjavanju maloletnih stranih lica bez pratnje.

   Analizirajući nalaze koji su predstavljeni u publikaciji “Civilno društvo protiv korupcije u policiji”, istraživač BCBP Saša Đorđević je ocenio da je učešće organizacija civilnog društva u istraživanju i javnom zastupanju borbe protiv korupcije u policiji nedovoljno.

   “Trenutno, postoji barem 30 organizacija u Srbiji u čijem središtu interesovanja je borba protiv korupcije, dok su u samo dve organizacije aktivnosti ciljano usmerene na korupciju u policiji. To je, prvenstveno, zbog toga što organizacije ne poseduju dovoljno znanja o pojavi korupcije u policiji. Unutrašnji kapaciteti za istraživanje konkretnih slučajeva korupcije su slabi, dok je saradnja organizacija sa policijom nedovoljno razvijena”, smatra Đorđević.

   Da civilno društvo nije dovoljno aktivno u kontroli rada policije smatraju u učesnici skupa. Predstavnik opštinskog udruženja Roma Šabac i član drugostepene komisije za pritužbe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Branko Kokić je rekao da tokom višegodišnjeg rada u komisiji ni jednom nije video pritužbu na rad policije koju je podnela organizacija civilnog društva. O nedovoljnoj angažovanosti OCD, ali i nepristupačnosti policije je svoj stav izneo i Zoran Selaković iz udruženja građana “Sizifova posla”.

   “Grupa građana iz Bele crkve je osnovana udruženje nakon incidenta u kome je pretučeno devet mladih ljudi a da niko za to nije odgovarao. I pored svih dopisa i dokumenata koje smo poslali, iz policije nismo dobili nikakvu reakciju. MUP je nedostupan kao kineski zid. Na žalost, ni organizacije civilnog društva nam nisu mnogo pomogle i mi kao obični građani ne znamo kome da se obratimo za svoju i bezbednost dece”, rekao je u toku diskusije Selaković.

   O bezbednosti maloletnih tražilaca azila bez pratnje pričala je pravna analitičarka Grupe 484 Miroslava Jelačić. Predstavljajući publikaciju “Deca pred zakonom - u međunarodnom tranzitu i kao tražioci azila”, autorka je istakla da zbrinjavanje ove osetljive grupe predstavlja veliki izazov za zemlje tranzita i prijema.

   “Uprkos motivima, maloletnici bez pratnje, često imaju malo ili ni malo uticaja na to da li će se naći u neprilikama ili biti ugroženi. Zato, prema maloletnim stranim licima bez pratnje treba se ophoditi pre svega kao prema deci, a tek potom kao prema migrantima. Postojeći mehanizam zbrinjavanja u Srbiji ima nedostataka, ali da istovremeno postoje i brojni načini za njihovo prevazilaženje”, navela je Jelačić.

   Ovaj predlog praktične politike pored pregleda međunarodnih i domaćih zakonskih standarda zaštite i postupanja sa maloletnim stranim licima bez pratnje, sadrži i brojne primere iz prakse u Srbiji, kao i preporuke za unapređenje pravnog okvira, statističke evidencije, postupanja nadležnih organa i edukacije i poboljšanje materijalnih uslova rada.

   Na događaju, čiju je organizaciju podržao TACSO - Tehnička podrška organizacijama civilnog društva, učestvovalo je 23 predstavnika organizacija civilnog društva i lokalnih, pokrajinskih organa i susednih država.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •