•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Direktor BIA razgovarao sa predstavnicima BCBP o Godišnjaku

  •  
  • Datum: 22. februar 2013.
   Glavni nalazi publikacije „Godišnjak reforme sektora bezbednosti u Srbiji 2012" bili su glavna tema sastanka direktora Bezbednosno-informativne agencije Nebojše Rodića i predstavnika Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), održanog 21. februara 2013. godine u sedištu agencije.
   Sastanak je odžan u sedištu BIA
   Sastanak je odžan u sedištu BIA

   Godišnjak je proizvod višegodišnjeg istraživanja čiju je jedinstvenu metodologiju predstavila direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić, a detaljnije obrazloženje glavnih nalaza i preporuka izneli su predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić i član upravnog odbora Bogoljub Milosavljević.

   Za razliku od prvog Godišnjaka u kome su analizirani pojedinačni akteri sektora bezbednosti, ovaj put je akcenat istraživanja bio na pokazateljima reformisanosti i merenju napretka ka demokratizaciji celokupnog sektora bezbednosti.

   Sastanak je potvrda ranije pokazane i dokazane spremnosti BIA da razmenjuje mišljenja i sasluša stavove organizacija civilnog društva.

   Pored važnosti transparentnog rada BIA, istaknut je i značaj učestvovanja građana i njihovih udruženja u oblikovanju i ostvarivanju bezbednosne politike. Tema razgovora su bili i potreba i izgledi povećanja učešća nacionalnih manjina u radu agencije.

   Predstavnici BIA su najavili da će do kraja godine biti donet nov zakon o radu agencije i da će njegovom usvajanju prethoditi javna rasprava. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •