•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Novinari žele više informacija o položaju žena u sektoru bezbednosti

  •  
  • Datum: 04. mart 2013.
   Razlike u bezbednosnim potrebama žena i muškaraca i izveštavanje o ženama zaposlenim u sektoru bezbednosti bile su najzanimljivije teme treninga za novinare koji je organizovao BCBP.

   Novinari su drugu godinu za redom sa BCBP otišli u posetu bezbednosnim institucijama
   Novinari su drugu godinu za redom sa BCBP otišli u posetu bezbednosnim institucijama
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao je 28. februara i 1. marta obuku novinara o specifičnostima izveštavanja o sektoru bezbednosti, sa fokusom na izazovima sa kojima se suočavaju žene zaposlene u bezbednosnim institucijama.

   Dvodnevni seminar ,,Rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti’’ pohađalo je 14 novinara lokalnih i nacionalnih medija sa ciljem da se unapredi praksa izveštavanja o temama bezbednosti i rodne ravnopravnosti.

   Različite bezbednosne potrebe žena i muškaraca

   Kako se bezbednost muškaraca i žena razlikuje u kontekstu prirodnih katastrofa tema je o kojoj je govorila Zorica Mršević, vanredna profesorka na Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu i istraživačica Instituta društvenih nauka. Ona je naglasila da postoji različita ranjivost muškaraca i žena u situacijama prirodnih katastrofa.

   „Vrlo je bitno prepoznati drugačiju ulogu žene jer katastrofe nisu rodno neutralne. Treba predstaviti ženu kao akterku u samoj nevolji, a ne samo kao žrtvu. Ako ponovimo iste rodne odnose ponovili smo iste nebezbednosne uslove i za posledicu ćemo imati istu proporciju žrtava u situacijama prirodnih katastrofa. Svest o tome da postoje rodne razlike povlači i svest o tome da katastrofe više pogađaju marginalizovane i siromašne“, poručila je Mršević.

   Predstavnici države, akademske zajednice i organizacija civilnog društva odgovarali su na brojna pitanja novinara
   Predstavnici države, akademske zajednice i organizacija civilnog društva odgovarali su na brojna pitanja novinara
   O različitim bezbednosnim rizicima za muškarce i žene u partnerskim odnosima govorila je Tanja Ignjatović, koordinatorka razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici Autonomnog ženskog centra. Ona je istakla da „različita distribucija moći omogućava dominaciju jednog člana porodice usled čega dolazi do nasilja u partnerskom odnosu“. Ona je istakla različite kontekste koji mogu da ugroze bezbednost žene.

   „Kada je trudna, žena postaje ranjivija i nasilje uglavnom počinje u tom periodu jer je muškarcu lakše da uspostavi moć i kontrolu nad ženom. Još neki od faktora koji predstavljaju rizik za žene su nezaposlenost, zatim vlasništvo nad imovinom koje žene nemaju, pa u situacijama kada žele da se oslobode nasilnika žene su te koje moraju da napuste dom. Zbog uloge majke, u brojnim situacijama žena se žrtvuje kako bi zaštitila decu“, navela je Ignjatović.

   Uvid o bezbednosti žena i muškaraca u kontekstu rata novinarima je izneo major Goran Topalović, trenutno na čelu grupe za praćenje i koordinaciju Centra za mirovne operacije u Beogradu.

   „Od 80 miliona žrtava rata, čak 60 miliona čine žene. Rat nije izmislio rodno zasnovano nasilje i seksualno zlostavljanje, ali te pojave tada postaju izraženije. Interesantno je da je silovanje proglašeno za ratni zločin tek kad su i muškarci postali žrtve. Važno je da muškarci prihvate odgovornost, jer su žene ugroženije u kontekstu rata“, naveo je Topalović i istakao da njegovo iskustvo iz multinacionalnih operacija govori dane postoji ni jedan zadatak koji žena ne može da uradi podjednako dobro kao muškarac na istoj poziciji.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •