•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Povećati broj žena u Vojsci Srbije

  •  
  • Datum: 08. mart 2013.
   Na međunarodni Dan žena Beogradski centar za bezbednosnu politiku apeluje na Ministarstvo odbrane da poveća kvotu za prijem kandidatkinja na Vojnu akademiju na 30% ukupno upisanih i učini javno dostupnim kriterijume na osnovu kojih je odlučeno da se ove godine smanji broj devojaka koje će biti upisane.

   Jedna od najzatvorenijih oblasti za školovanje i zapošljavanje žena u Srbiji je sektor bezbednosti. Ženama je školovanje na Vojnoj akademiji (VA) dopušteno tek 2007. godine, što za posledicu ima to da žene danas čine svega 0, 2% oficirskog kadra u Vojsci Srbije, po čemu se nalazimo na dnu lestvice u Evropi.

   I dok se iz godine u godinu povećava broj devojaka zainteresovanih za školovanje na Vojnoj akademiji, u aktuelnom konkursu je kvota za prijem kаndidаtа ženskog polа snižena sa 20% na svega 15%. Na taj način će ionako nizak procenat žena oficira dugoročno biti još manji.

   Ministarstvo odbrane smanjenje kvota za prijem žena na Vojnu akademiju pravda „usklađivanjem sa potrebama sistema“, a pri tome ni u jednom konkursu nije propisano šta su konkretno „protrebe sistema“ i na osnovu kojih kriterijuma se određuju granice za prijem kandidata ženskog pola.

   Kvote predstavljaju posebne mere koje država uvodi radi postizanja pune ravnopravnosti pojedinaca ili grupa ljudi koji su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima. Imajući u vidu da su žene znatno manje zastupljene u oficirskom kadru Vojske Srbije, kvotu za upis kadetkinja bi trebalo povećati na 30% i korisititi kao garanciju minimalnog prijema kvalifikovanih žena na školovanje na Vojnoj akademiji, a ne kao gornju granicu.

   Ženama u Srbiji su u mnogim oblastima društvenog života uskraćena zakonom garantovana prava, čime su izložene diskriminaciji i stavljene u nejednak položaj u odnosu na muškarce. Iako čine više od polovine stanovništva u Srbiji, žene minimalno učestvuju u procesu donošenja odluka, više ih je nezaposleno nego li muškaraca i trpe brojne oblike nasilja.

   Ovogodišnji konkurs diskriminiše i muškarce jer se od svih kandidata zahteva da podnesu izjаvu dа nisu oženjeni/udаte, odnosno dа ne žive u vаnbrаčnoj zаjednici i dа nemаju dece. Ova odredba predstavlja direktno kršenje zakona o zabrani diskriminacije i u suprotnosti je i sa nacionalnim strategijama u oblasti rodne ravnopravnosti i bezbednosti.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
   • Datum: 15. novembar 2016.
    Autor: ivan

    iskreno, ne razumem cemu su potrebne zene u vojsci srbije. u mirnodopskim uslovima zenama vojnicima je zakonom dopusteno sve kao i njihovim kolegama muskarcima vojnicima, muskarci koji imaju redovnu vojnu obuku ,redovna pravila ,redovne zakone ,redovne uslove, a za to vreme zene vojnici imaju posebnu obuku za zene ,posebne uslove za zene, posebne zakone za zene. i da ono osnovno sto sam hteo reci, sta zene traze u vojsci ???/..jer kada izbije rat upravo vojni zakon im jedino dozvoljava da rukuju sa srpama,loncima,zavojima....u pozadini...da budu u prvim borbenim redovima to im vojni zakon strogo brani,upravo jer su zene. pa zar te zene vojnici u ratu ocekuju da ce im ta ista vojska obezbediti klima uredjaje,posebne spavaone, da ce im dopustiti da nose patike, da gaje dugacke nokte, kose, da nose naocare za sunce..u ratnim uslovima te zene u pozadini ce pasti na prvom ispitu.

  •