•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Saopštenje povodom isteka mandata članova Komisije za azil

  •  
  • Datum: 12. april 2012.
   Retki osmesi: tražioci azila u Banji Koviljači. Preuzeto sa blic.rs
   Retki osmesi: tražioci azila u Banji Koviljači. Preuzeto sa blic.rs

    

   Mandat članova Komisije za azil, koja odlučuje u drugom stepenu u postupku za dobijanje azila, ističe 17. aprila 2012. godine. Vlada RS obavezna je da do isteka mandata izvrši imenovanje članova Komisije za azil i na taj način omogući nesmetano ostvarivanje Ustavom garantovanog prava na utočište u Republici Srbiji.

   Komisija se sastoji od 9 članova koje imenuje Vlada na četiri godine, a sam Zakon o azilu propisuje da se za članove Komisije imenuju diplomirani pravnici, koji imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i poznaju propise iz oblasti ljudskih prava.

   Pozivamo Vladu RS da poštujući rok za imenovanje članova Komisije, prilikom odabira članova usvoji model koji je do sada s veoma dobrim rezultatima primenjivan u regionu, a koji je u skladu s važećim propisima u ovoj oblasti i ne zahteva promene Zakona o azilu Republike Srbije.

   Ovaj model podrazumeva odabir zaposlenih u državnoj upravi, a koji uz zakonom propisane uslove ispunjavaju i dodatni uslov da se aktivno se služe engleskim jezikom; zatim, članova koji su zaposleni kao nastavno osoblje na pravnim predmetima na društvenim fakultetima, a koji su se dosadašnjim stručnim radom posebno istakli na području zaštite ljudskih prava; kao i predstavnika nevladinih organizacija koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava.

   Ubeđeni smo da bi se usvajanjem ovog modela izbegla mogućnost da predstavnici organa koji učestvuju u sprovođenju radnji i donošenju prvostepene odluke sudeluju i u donošenju drugostepenih odluka Komisije za azil.

   Organizacije potpisnice:

   Grupa 484

   Beogradski centar za ljudska prava

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

   Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC)

   ASTRA

   Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

   Centar za ljudska prava-Nis

   Odbor za ljudska prava Leskovac

   Evropska Vojvodina

   Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo

   Centar za afirmaciju civilnog društva

   Prijatelji dece Zemuna

   Humanitarni centar za integraciju i toleranciju

   Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM)

   Centar za prakticnu politiku

   Helsinški odbor za ljudska prava

   Praxis

   Novosadski humanitarni centar

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •