•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Za borbu protiv korupcije najvažnije su snažne institucije

  •  
  • Datum: 11. april 2013.
   Većina građana smatra da je korupcija prisutna u Srbiji, ali raste broj građana koji smatraju da se malo smanjuje, dok je uverenje da je policija korumpirana vrlo izraženo, istakli su predstavnici Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) na predstavljanju rezultata istraživanja javnog mnjenja "Građani Srbije o korupciji u policiji".
   BCBP tim je predstavio prvi proizvod A-COP grupe, istraživanje "Građani Srbije o korupciji u policiji"
   BCBP tim je predstavio prvi proizvod A-COP grupe, istraživanje "Građani Srbije o korupciji u policiji"

   "Tri četvrtine građana Srbije smatra da je korupcija prisutna u društvu, a novinu predstavlja izvestan blagi optimizam jer polovina građana smatra da se korupcija malo smanjila", rekao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović na predstavljanju rezultata u Medija centru.

   Prema istraživanju koje je osmislio je BCBP, a sproveo CeSID na reprezentativnom uzorku od 9 do 19 marta, 42% građana Srbije smatra da se korupcija malo smanjila, što je za 19 procentnih poena više nego 2012, dok 3% građana smatra da se nivo korupcije veoma smanjio. Da je nivo korupcije ostao isti smatra 41% građana, što je četiri procentna poena manje nego prošle godine kada je to smatralo 45% ispitanika.

   Borbu protiv korupcije koče političari

   Više od polovine građana (62%) smatra da je borba protiv korupcije u proteklih godinu dana bila u manjoj ili većoj meri uspešna, dok 30% smatra da nije. Među građanima preovlađuje stav je da su za borbu protiv korupcije najvažnije snažne institucije (46%), dok 25% smatra da je za to potreban jak političar koji predvodi.

   “Na pitanje "ko je najviše doprineo borbi protiv korupcije" nisu ponuđeni odgovori već su ispitanici sami upisivali odgovor. Građani smatraju da je borbi protiv korupcije najviše doprineo potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, ali većina smatra da će borba protiv korupcije koju predvodi Vučić biti delimično uspešna jer će se "neki izvući" i jer je vide samo kao političku igru”, istakao je Petrović.

   Građani smatraju i da borbu protiv korupcije najviše koče političari i političke stranke (12%), zatim tajkuni i sadašnja i bivša vlast, po 11%

   Nebitan uticaj EU

   Građani ne vide EU kao važan faktor u unapređenju borbe protiv korupcije. Malo građana (8%) pridaje značaj "pritisku spolja", odnosno ulozi EU i međunarodne zajednice, a većina smatra da EU ne treba da se meša u borbu protiv korupcije u Srbiji, dok 24% smatra da treba samo da savetuju domaće vlasti. S druge strane, 28% tvrdi da bi EU trebalo da pritiska domaće političare kako bi borba bila efikasnija.

   Najkorumpiraniji saobraćajci i rukovodioci

   Istraživanje se, pre svega, odnosilo na percepciju korupcije u policiji, pokazalo je da 90% građana smatra da je policija u manjoj ili većoj meri korumpirana. Istraživač BCBP Saša Đorđević je rekao da je u javnosti veoma izražen "imidž" policije kao korumpirane i da je u percepciji građana policija treća najkorumpiranija institucija u Srbiji, posle zdravstva i pravosuđa.

   “Zbog toga, oko četvrtine građana ili 22% smatra da je najpotrebnija reforma policije u borbi protiv korupcije, a kao prirotet u reformi policije građani pre svega navode smanjenje uticaja kriminalaca na policiju, borbu protiv korupcije i smanjenje uticaja partija i tajkuna”, rekao je Đorđević.

   Većina građana (49%) smatra i da je najkorumpiranija saobraćajna policija, 12% da je to kriminalistička, a 11% granična policija. Trećina građana smatra da su najkorumpiraniji policijski rukovodioci, dok 27% kao najpodložniju korupciji navodi “običnu” policiju.

   Mito dao svaki treći ispitanik

   Istraživanje je pokazalo da je 16% građana imalo direktno iskustvo sa korupcijom, a najviše ispitanika je izjavilo da je dalo do 1.000 dinara, dok su pokloni ređe davani. Kada je reč o ličnom iskustvu građana u vezi sa korupcijom, rezultate istraživanja treba uzeti sa rezervom, jer je pre reč o indicijama, rekao je istraživač BCBP Marko Savković.

   “Prema istraživanju, u prva tri meseca 2013. troje od 10 građana u Srbije je nekom dalo mito, a porastao je broj onih koji su davali mito zaposlenom u nekoj instistuciji, pre svega doktoru (7%) i policjacu (5%). Stopa građana koji nisu davali mito smanjila se sa 92% u 2012. na 73% u ovoj godini”, naveo je Savković.

   Prvi proizvod A-COP grupe

   Istraživanje javnog mnjenja je prvi proizvod A-COP grupe, koja okuplja 10 ogranizacija civilnog društva iz cele Srbije koje se bave borbom protiv korupcije. Članice A-COP grupe pored BCBP su: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Novosadska novinarska škola, Južne vesti, Bečejsko udruženje mladih, PROTECTA, Resurs centar, Klub boraca za borbu protiv korupcije, Info Centar i Inicijativa za društvenu odgovornost. Projekat "A-COP: Civilno društvo protiv korupcije u policiji" podržava Delegacija EU u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •