•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Briselski sporazum omogućava obema stranama da izađu iz mentalnog ratnog stanja

  •  
  • Datum: 29. maj 2013.
   Sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine predstavlja korak napred u srpsko-albanskim odnosima. Ipak, njegova implementacija zavisi od političke volje obe strane, kao i od njihove uspešnosti u rešavanju unutrašnjih političkih pitanja – glavni su zaključci drugog Foruma za bezbednosna istraživanja.

   Drugi Forum za bezbednosna istraživanja je obeležila rasprava o sporazumu Beograda i Prištine
   Drugi Forum za bezbednosna istraživanja je obeležila rasprava o sporazumu Beograda i Prištine
   Drugi Forum za bezbednosna istraživanja Beogrаd-Prištinа-Tirаnа bio je posvećen Sporazumu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine koji je postignut 19. aprila 2013. godine, kao i pratećem sporazumu o njegovoj implementaciji. Tri glavna pitanja koja su razmatrana na ovom događaju su: koje su prednosti a koje slabosti sporazuma, ko sporazum podržava a ko je protiv njega, i kakve će biti posledice sporazuma između Beograda i Prištine.

   Na glavnom panelu drugog Foruma za bezbednosna istraživanja Beogrаd-Prištinа-Tirаnа govorili su: predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić, Arijan Dirmiši iz Instituta za demokratiju i medijaciju iz Tirane i  Florijаn Ćehaja, direktor Kosovskog centrа zа bezbednosne studije iz Prištine.

   Snage i slabosti sporazuma Beograda i Prištine

   Svi govornici bili su saglasni u tome da sporazum predstavlja prekretnicu i značajan korak napred u odnosima Beograda i Prištine. Međutim, oni su se složili da dalji napredak u srpsko-albanskim odnosima u mnogome zavisi od toga da li će i u kojoj meri sporazum biti implementiran.

   „Briselski sporazum omogućava obema stranama da izađu iz mentalnog ratnog stanja i da stvore uslove za mirno rešavanje budućih sporova. Uspešnost sporazuma će zavisiti i od toga koliko će se Srbija i Kosovo posvetiti rešavanju svojih unutrašnjih problema“, rekao je prof. Hadžić.

   Dirmiši je pozdravio usvajanje sporazuma, ističući da on deblokira potencijal za poboljšanje odnosa između Srbije i Albanije. Ćehaja je rekao da je sporazum veoma važan jer otvara prostor za rešavanje problema iz prošlosti. On je dodao da bi proces pregovora morao da bude inkluzivniji, tako da omogući da se čuje glas svih strana, a ne samo institucionalnih aktera.

   Ko podržava, a ko se protivi sporazumu Beograda i Prištine?

   Kosovski bezbednosni barometar
   Kosovski bezbednosni barometar
   Kada je reč o pristalicama i oponentima Briselskog sporazuma, prof. Hadžić je istakao da većina političkih partija u Srbiji, kako onih iz vladajuće koalicije tako i opozicionih, podržava pregovore između Beograda i Prištine i postignuti sporazum. Glavni protivnici ovog procesa su desničarske partije i organizacije, kao i Srpska pravoslavna crkva. Prema poslednjem istraživanju javnog mnjenja u srbiji, sporazum između Beograda i Prištine podržava 57% građana, 29% se protivi, dok 14% nema stav o ovom pitanju.

   Ćehaja je rekao da je kosovsko društvo po pitanju dijaloga i sporazuma podeljeno na tri dela. Prema rezultatima Kosovskog bezbednosnog barometra, 43% građana Kosova podržava sporazum, 38% se protivi, dok su 19% građana neutralni kada je reč o ovom pitanju.

   „Političari iz Albanije uglavnom podržavaju sporazum, ali ipak, ima i onih koji igraju na kartu nacionalizma i koji se zalažu za ujedinjenje Albanije i Kosova“, rekao je Dirmiši. „S druge strane, albanski privrednici su zadovoljni  sporazumom i vide ga kao priliku za proširenje tržišta“, dodao je on.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •