•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Unapređenje veština A-COP grupe za istraživanje korupcije u policiji

  •  
  • Datum: 03. jun 2013.

   Na prvom treningu A-COP grupe učestvovali su i novinari CINS-a
   Na prvom treningu A-COP grupe učestvovali su i novinari CINS-a
   Šta sve predstavlja korupciju u policiji i koji sve „alati“ za istraživanje ove pojave postoje bile su teme prvog treninga za izgradnju kapaciteta članova A-COP grupe. Učesnici treninga koji je održan od 31. maja do 2. juna na Mokroj Gori bili su i predstavnici Sektora unutrašnje kontrole policije (SUKP), kao i Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

   Uvodnu prezentaciju održali su istraživači BCBP, Predrag Petrović, Saša Đorđević i Marko Savković. Oni su preneli iskustva i znanja stečena tokom realizacije više projekata na temu treninga, od kojih je najvažniji „Mapa rizika od korupcije u sektoru bezbednosti Srbije“.

   Učesnici treninga su se upoznali sa više praktičnih „alata“ za istraživanje korupcije u policiji, a od predstavnika SUKP su saznali šta je sve - u praksi - korupcija u policiji. kao i da oni sami, diskutujući utvrde šta ona sve može biti. U radu, insistiralo se na prenošenju praktičnih znanja, kako bi studije slučaja, planirane projektom za jesen, bile realizovane.

   Drugog dana treninga Saša Đorđević je pokušao da utvrdi u kojoj meri se organizaciona kultura policije može uzeti kao uzrok i rodno mesto korupcije. Zatim je usledio panel na kome su učesnici slobodno diskutovali sa predstavnicima SUKP.

   Glavni problemi unutrašnje kontrole policije

   Predstavnici Sektora unutrašnje kontrole policije na prvom treningu A-COP grupe izneli ključne probleme sa kojima se suočavaju
   Predstavnici Sektora unutrašnje kontrole policije na prvom treningu A-COP grupe izneli ključne probleme sa kojima se suočavaju
   Predstavnici SUKP su u prvi plan istakli sledeće probleme: manjak ljudi na raspolaganju (u četiri regionalna centra ovog Sektora radi oko stotinu policijskih službenika, dok su procenjene potrebe četiri do šest puta veće); nedostatak finansija potrebnih da se nabavi još savremenija oprema; kao i određeni problemi koji su vezani za upravljanje ljudskim resursima, poput mentorisanja i vođenja karijere policajaca koji su tek stupili u službu. Očekivani prelazak na tzv. tužilačku istragu takođe vide kao rizik, ako se sagledaju trenutni kapaciteti tužilaštva, odnosno policije.

   Nakon što su predstavili tri slučaja iz novije prakse, panelisti su istakli da računaju na podršku građana, da svako slobodno bira hoće li prijaviti korupciju ili ne, ali i istakli da, u onoj meri u kojoj su građani spremni da istraju u svojoj saradnji sa SUKP, ne moraju da strahuju od odmazde; odnosno, da odustajanjem od te saradnje samo čine uslugu kriminalcima.

   Napredna pretraga javno dostupnih baza podataka

   Najveći deo programa treninga realizovali su novinari-istraživači iz CINS-a Branko Čečen, Bojana Jovanović i Stevan Dojčinović. Oni su predstavili iskustava koja su stekli radeći na višestruko nagrađivanim istraživanjima veza između organizovanog kriminala i politike. Ujedno su podelili i svoje veštine: kako uspostaviti i negovati izvore informacija; koje su to prateće radnje bez kojih nije moguće realizovati dobar intervju; kao i to šta se sve može postići korišćenjem prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Otkrivene su i mogućnosti pretrage informacija na javno dostupnim bazama podataka koje, sve i da ne sadrže krajnju informaciju za kojom se traga, mogu pomoći u građenju studije slučaja.

   Izvršni direktor BCBP Predrag Petrović održao je prezentaciju karakteristika studije slučaja kao metode istraživanja, sa ciljem pripreme članova A-COP grupe za izvođenje pojedinačnih studija slučaja. Precizirano je koje elemente svaka od pet studija slučaja mora sadržati, dok su učesnici iskoristili priliku da pojasne probleme na koje će se one odnositi.

   Trening je okončan potpisivanjem Izjave o namerama u kojoj su predstavnice i predstavnici organizacija izrazili svoju volju da radom na ovom projektu praktično doprinesu borbi protiv korupcije u policiji.

   Naredni trening održaće se od 20. do 22. juna sa ciljem podizanje kapaciteta članica A-COP grupe u komuniciranju i javnom zastupanju rezultata projekta.

   Izveštaj priredio istraživač BCBP Marko Savković

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •