•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Nagradni konkurs za najbolji medijski prilog na temu „Položaj i uloga žena u sektoru bezbednosti u Srbiji"

  •  
  • Datum: 01. jul 2013.
   BCBP i UN WOMEN ovim konkursom žele da nagrade kreativnost novinarki i novinara, kao i njihov istraživački duh, jer doprinose da slika o ženama u sektoru bezbednosti bude jasnija i da oslikava njihove pune potencijale.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN), raspisuje nagradni konkurs za najbolji medijski prilog na temu „Položaj i uloga žena u sektoru bezbednosti u Srbiji“.

   Budući da se dosadašnje medijsko izveštavanje najviše fokusiralo na prikazivanje žena kao žrtava nasilja, ovim konkursom želimo da podržimo novinarske radove o ženama koje imaju aktivnu ulogu u pružanju bezbednosti i izgradnji mira.

   Vidljivost uspeha žena u kreiranju i sprovođenju demokratskih javnih politika i praksi od suštinske je važnosti za promociju rodne ravnopravnosti i jednakih šansi u Republici Srbiji.

    

   Uslovi konkursa

   Pravo na učešće na konkursu imaju novinari/ke štampanih i elektronskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija koji su u periodu od januara do juna 2013. godine objavili tekstove/priloge na temu konkursa u medijima na teritoriji Republike Srbije. Na konkurs se mogu poslati najviše dva autorska rada.

   Način prijavljivanja

   Prijava za nagradni konkurs treba da uključi medijski prilog (PDF, DVD, link) i kratku biografiju autora/ke priloga. Nepotpune prijave neće biti uzete u obzir prilikom selekcije.

   Medijske priloge je potrebno poslati do 1. jula 2013. godine na e-mail: radomir.cvetkovic@bezbednost.org ili poštom na adresu BCBP (Đure Jakšića 6, 11000 Beograd), sa naznakom „Za nagradni konkurs“.

   Način izbora

   Svi pristigli medijski prilozi biće objavljeni na fejsbuk stranici BCBP. Izbor tri najbolja medijska priloga vršiće stručni žiri sastavljen od predstavnika organizacija civilnog društva, medija i akademske zajednice.

   Novinarski radovi će biti razmatrani na osnovu:

   • Doprinosa podizanju svesti javnosti o značaju rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti;
   • Afirmaciji uloge žena u pružanju bezbednosti;
   • Kreativnosti, originalnosti i poštovanja novinarske etike.

   Prilikom selekcije najboljih medijskih priloga u obzir će se uzeti i interaktivnost koju ostvare na fejsbuk stranici BCBP.

   Nagrade

   Troje najboljih autora/ki će dobiti novčane nagrade u iznosu od:

   1. 40.000 dinara za prvo mesto;
   2. 30.000 dinara za drugo mesto;
   3. 20.000 dinara za treće mesto.

   Rezultati konkursu će do kraja jula biti objavljeni na sajtu BCBP (www.bezbednost.org) i fejsbuk stranici Bezbednost.org a dodela nagrada će biti naknadno realizovana. 

   Konkurs se održava u okviru projekta „Podrškа sprovođenju NAP zа primenu Rezolucije 1325 u Srbiji - kа rodno odgovornom sektoru bezbednosti“, koji BCBP realizuje uz podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN).
   Dodatne informacije o konkursu možete naći u PDF dokumentu ispod.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •