•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Približiti građanima saradnju u oblasti odbrane

  •  
  • Datum: 12. jun 2013.
   Mirovne operacije predstavljaju jedno od ključnih mesta civilno-vojne saradnje u savremenim okolnostima, ali i pravi test sposobnosti za oružane snage budućnosti, stepen njihove obučenosti i interoperabilnosti, zaključak je okruglog stola „Budućnost bezbednosnih integracija: saradnja u oblasti odbrane i mirovne operacije" na kome je učestvovao istraživač BCBP Marko Savković.
   Na skup u Nišu je bilo oko 30 učesnika
   Na skup u Nišu je bilo oko 30 učesnika

   Skup o budućnosti bezbednosnih integracija Srbije održan u Nišu 12. juna 2013. godine zamišljen je i kao promocija trećeg Beogradskog bezbednosnog foruma, koji Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)  organizuju od 19. do 21. septembra.

   Istraživač BCBP Marko Savković je učestvovao na panelu posvećenom trendovima i izazovima saradnje u oblasti odbrane.

   Okrugli sto je izazvao interesovanje građana Niša, predstavnika civilnog društva, lokalnih vlasti i institucija sektora bezbednosti. Pitanja koja su postavljena istraživaču BCBP ticala su se transparentnosti rada sistema odbrane i prakse upravljanja finansijama, revizije, ali i nabavki naoružanja.

   „Postoje dva trenda, ili načelna cilja saradnje Srbije u oblasti odbrane - prvi, da se unapredi sposobnost sistema odbrane da odgovori na svoje tri osnovne misije; i drugi, da se sistem odbrane modernizuje uvođenjem savremenih praksi. Saradnja Srbije sa NATO, kao i drugim zemljama, poslednjih meseci je intenzivirana, na šta ukazuje niz diplomatskih poseta, razmena, sastanaka i drugih aktivnosti“, istakao je Savković.

   Govoreći na istom panelu, politički direktor u Stalnoj misiji Slovačke Republike pri NATO Peter Bator kritički je sagledao najvažnije mehanizme saradnje Srbije i NATO, u okviru učešća u programu Partnerstvo za mir (PzM), IPAP (individualni akcioni plan) i PARP (proces revizije partnerstva).

   U uvodnim obraćanjima zamenika šefa misije Ambasade Slovačke Republike u Srbiji Rastislava Kostilnika, direktora razvoja Atlantskog saveta Slovačke Jana Cingela, programskog koordinatora BFPE Nenada Bosiljčića i direktora Protecte Milana Stefanovića naglašeno je kako se organizovanjem okruglog stola nastoji približiti građanima složena i malo poznata problematika saradnje u oblasti odbrane.

   Drugi panel je bio posvećen novim pravcima angažovanja oružanih snaga u regionu u mirovnim operacijama. Vojni savetnik zamenika ministra odbrane Slovačke, pukovnik Jozefa Kotasa, je dao poseban osvrt na (ne)uspeh NATO operacije ISAF u Avganistanu. Major Goran Topalović iz Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije (VS) je istakao kako će se krajem 2013. godine po prvi put čak 300 pripadnika VS istovremeno naći u nekoj od operacija u inostranstvu. On je naveo da se namerava slanje čitave pešadijske čete u operaciju UNIFIL u Libanu, kao i tima za zaštitu brodova Svetskog programa za hranu od napada pirata u Adenskom zalivu, u kome će se prvi put naći pripadnici Specijalne brigade.

   Učesnike skupa je zanimalo koliko Srbiju košta učešće u mirovnim operacijama, da li je moguće upućivanje penzionisanih pripadnika, kao i aktivne rezerve VS, kakav je odnos sa našim ljudima angažovanim u privatnim kompanijama u području operacija, i da li se i na koji način u sistemu odbrane prenose naučene lekcije iz operacija.

   Skup u Nišu je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), u saradnji sa Atlantskim savetom Slovačke, organizacijom Protecta iz Niša, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) i uz ekspertsku podršku Ministarstva odbrane Slovačke.

   Izveštaj pripremio istraživač BCBP Marko Savković

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •