•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Stažiranje u BCBP - konkurs za XIV generaciju otvoren do 22. jula

  •  
  • Datum: 22. jul 2013.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku otvorio je konkurs za XIV generaciju stažistkinja i stažista. Program traje šest meseci (od avgusta 2013. do januara 2014. godine), sa mogućnošću produženja saradnje, pa i zapošljavanja.

   Studentima fakulteta društvenih nauka i drugima zainteresovanim za oblast bezbednosti pružamo jedinstvenu priliku da kroz aktivno uključenje u aktivnosti BCBP:

   - Neposredno iskuse način rada istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;

   - Upoznaju se sa metodologijom rada i steknu iskustvo u istraživačkim projektima;

    - Dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i formalno napredovanje u akademskoj karijeri (mentorstvo);

   - Koriste kompjutere i stručnu biblioteku BCBP koja ima preko 2000 naslova;

   - Napišu tekstove koje ćemo objavliti u našim publikacijama i internet stranicama;

   - Učestvuju u organizovanjukonferencija, seminara, radionica, tribina i drugih dešavanja;

   - Steknu kontakte sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija i akademske javnosti, kao i donosiocima odluka i ekspertima iz oblasti bezbednosti.

   Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 22. jula 2013. godine na adresu:
   office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU".

   Više pojedinosti o programu, uslovima prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u prilogu.

   Povezane teme:stažiranje
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •