•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Javnost pregovora sa EU preduslov za građanski nadzor

  •  
  • Datum: 05. jul 2013.
   Direktorka BCBP, Sonja Stojanović Gajić predložila je konkretne zahteve za javnost pregovora na konferenciji "Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji: pregovaračka poglavlja 23, 24" u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
   Pretpostavke za smisleno uključenje civilnog društva Sonja je predstavila pred više od 100 predstavnika/ca nevladinog sektora.
   Pretpostavke za smisleno uključenje civilnog društva Sonja je predstavila pred više od 100 predstavnika/ca nevladinog sektora.

   Pred više od 100 predstavnika organizacija civilnog društva iz cele Srbije, direktorka BCBP, Sonja Stojanović Gajić predstavila je 5. jula pretpostavke uključenja građanskog društva u proces pregovora Srbije sa EU.Ona je na konferenciji "Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji: pregovaračka poglavlja 23, 24" koju je organizovala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, istakla da će eventualni uspeh u uključivanju civilnog društva zavisiti od nekoliko faktora koji zavise od samog građanskog društva i nekoliko na koje utiče pre svega Vlada Srbije.

   Šta organizacije mogu same da urade?

   Kao najvažnije preduslove na koje mogu da utiču same OCD, istakla je: jasno definisanje u čije ime govorimo i koga predstavljamo (stavove pojedinaca, samo svoje organizacije, mreže OCD ili delove populacije) i šta je „dodatna vrednost“ našeg doprinosa, tj. kako naši uvidi i predlozi doprinose unapređenju reformi u oblasti vladavine prava i zaštite osnovnih prava (poglavlje 23) i bezbednosti, pravde i slobode (poglavlje 24). Pored toga, ukazala je na iskustvo organizacija iz Hrvatske i Crne Gore  da samo oni koji su koji razumeju proces pristupanja, pravne tekovine i politike EU i  imaju znanja, veštine, sredstva i volju da brzo, pravovremeno deluju i daju relevantne predloge mogu imati uticaja na ovaj obiman proces institucionalnih i društvenih promena. Zato je neophodno uložiti vreme i resurseu unapređenje znanja na teme pristupanja i odlučiti koje su to teme u kojima će pojedinačne organizacije najviše aktivirati. Pored toga, udruživanje i umrežavanje organizacija može da ojača glas organizacija i omogući im da uče jedne od drugih. Direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ivana Ćirković je istakla da Kancelarija planira da se zalaže za dobijanje podrške za organizovanje obuka za OCD na teme vezane za pristupanje EU u okviru postojećih SEKO mehanizama.

   Prvi uslov za Vladu je da obezbedi javnost pregovora!

   Glavni zahtev pred Vladom u ovoj fazi je da obezbedi javnost procesa pregovora čineći dostupnim sledeće informacije:

   • Ko je ko u pregovorima?
    • Ko su članovi struktura za pregovore (unutar Vlade, Skupštine)?
    • Na koji način će se birati spoljni nezavisni eksperti (stručnost, integritet, na čiji predlog...)
   • Kada se o čemu razgovara? (javnost kalendara, dnevni red razgovora)
   • Ključna dokumenta:
    • Analitički pregled zakonodavstva (eng. screening),
    • Merila za otvaranje, zatvaranje i privremena merila (eng. benchmarks),
    • Mape puta (Akcione planove) za ispunjenje zahteva proizašlih iz merila,
    • Predlozi zakona, strategije i podzakonski akti proizašli iz merila.
   • Sednice Odbora za evropske integracije i sektorskih odbora Narodne skupštine da budu otvorene za javnost kad se razmatra napredak u pregovorima ili konkretna rešenja proistekla iz merila.

   Glavni izuzetak od principa javnosti mogu da budu pregovaračke pozicije Vlade RS, kako bi se osigurao prostor za pregovaranje bez senzacionalizacije u medijima.  

   Pored javnosti, bitno je da Vlada RS osmisli Komunikacionu strategiju za pristupanje EU čije će sprovođenje osigurati pristup kvalitetnim i relevantnim informacijama o posledicama pristupanja za građanke i građane Srbije na prijemčiv način. Pošto definiše pregovaračke stukture, treba da jasno omogući i institucionalne kanale za dijalog i konsultovanje između ovih tela i zainteresovanih OCD. Na kraju, Sonja je predložila da nakon što Vlada usvoji predlog arhikteture tela za pregovore, organizacije građanskog društva izađu sa svojim predlogom odgovarajućeg modela za uključivanje civilnog društva u proces pregovora. 

   Ideja i početne pretpostavke definisane su tokom proteklih šest meseci kroz zajedničke sastanke predstavnika šest organizacija civilnog društva: ASTRABCBPCentar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)Centar za primenjene evropske studije (CPES)Grupa 484 i Transparentnost Srbijakoji su se organizovali u mrežu PrEUugovor.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •