•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Ukinuta diskriminacija pri upisu studentkinja na KPA i Vojnu akademiju

  •  
  • Datum: 28. avgust 2013.
   Broj primljenih kadeta/kinja na školovanje na Vojnoj akademiji u školskoj 2012/13
   Broj primljenih kadeta/kinja na školovanje na Vojnoj akademiji u školskoj 2012/13

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) pozdravlja odluku Kriminalističko-policijske akademije (KPA) i Univerziteta odbrane da usvoje preporuke Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i primene mere za ukidanje diskriminatorne upisne politike koja je ograničavala broj žena koje mogu da se školuju u KPA i Vojnoj akademiji.

   Sprovođenjem afirmativne upisne politike, uz aktivno promovisanje policijske i vojne karijere i za žene,biće omogućeno veće učešće kvalifikovanih građanki Srbije u pružanju bezbednosti.

   KPA će u skladu sa mišljenjem i preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti donetim nakon pritužbe BCBP zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti obrazovanja i vaspitanja promeniti upisnu politiku i više neće utvrđivati maksimalni broj studentkinja koje se finansiraju iz budžeta.

   Ova mera neće biti primenjena na studentkinje prve godine studija u školskoj 2013/2014. jer je upis već završen, ali KPA će omogućiti upis na školovanje finansirano iz budžeta na drugoj, trećoj i četvrtoj godini svim studentkinjama koje budu rangirane u okviru utvrđene budžetske kvote.

   Nakon pritužbe BCBP da konkurs za Vojnu akademiju sadrži diskriminatorske uslove i preporuka koje je tim povodom dala Poverenica, Univerzitet odbrane se obavezao da će od sada primenjivati afirmativnu kvotu za prijem kandidatkinja na školovanje i da će u narednim konkursima izostaviti uslov da kandidati/kinje ne budu u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

   Vojna akademija je do sada kandidatkinje primala na osnovu kvota koje su od 2007. do 2012. bile oko 20%, da bi u uslovima ovogodišnjeg konkursa „gornja granica“ bila smanjena na maksimalnih 15% od ukupnog broja primljenih kandidata. Vojno-medicinska akademija nije imala ovakvu diskriminatornu praksu, te je na školovanje primano oko 70% žena.

   Povećati učeše žena u pružanju bezbednosti

   Nakon reakcije BCBP koju su preneli mediji i preporuka Poverenice, Univerzitet odbrane je doneo plan mera kojim će se prilikom narednih konkursa za prijem kadeta/kinja za školovanje za potrebe sistema odbrane truditi da dostigne najmanje 30% žena, pod uslovom da se prijavi dovoljno kvalifikovanih kandidatkinja. Ova odluka je u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN, čije sprovođenje BCBP redovno prati.

   BCBP ističe da će ove mere dovesti do povećanja zastupljenosti žena u redovima policije i vojske samo pod uslovom da KPA i Univerzitet odbrane nastave da aktivno promovišu školovanje i karijeru žena u ovim ustanovama. Ukidanje praga za prijem ne sme se posmatrati kao alibi za prestanak rada na stvaranju uslova da i građanke, kao i građani Srbije, učestvuju u pružanju bezbednosti.

   Mišljenje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti

   Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je 21. juna 2013. godine donela mišljenje da su Kriminalističko-policijska akademija i Univerzitet odbrane u konkursu za prijem na školovanje prekršili odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti polova. Poverenica je u skladu sa mišljenjem uputila preporuku da se tekst oba konkursa mora uskladiti sa antidiskriminacionim propisima, i to tako što će se ukloniti uslov kojim je određen maksimalan broj studentkinja na KPA koje se finansiraju na teret budžeta (15 studentkinja od 60 koji se finansiraju iz budžeta), odnosno što će biti uklonjena upisna kvota kojom je propisana gornja granica od 15% za upis kandidatkinja na Vojnu akademiju. Takođe, preporučeno je i da se uklone uslovi koji se odnose na bračni i porodični status kandidata.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •