•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Trening o naprednoj pretrazi baza podataka

  •  
  • Datum: 25. septembar 2013.
   Pretraživanje online baza podataka, mogućnosti za pojavu korupcije u procesima pravatizacija, napredna pretraga interneta bile su neke od tema obuke za istraživače održane 24. i 25. septembra u biblioteci BCBP.
   Novinarske istraživačke tehnike bile su tema predavanja koje su održali predstavnici CINS
   Novinarske istraživačke tehnike bile su tema predavanja koje su održali predstavnici CINS

   Pretraživanje online baza podataka bilo je tema izlaganja Stevana Dojčinovića i Bojane Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), kojim je započela dvodnevna obuka.

   Predstavnici CINS su ukazali na činjenicu da neverovatne priče leže u sferi javnih podataka koji su dostupni svima. Kao internet baze podataka koje se najčešće koriste za pronalaženje relevantnih informacija, naveli su sajtove Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti, Agencije za privatizaciju, Beogradske berze, Portala sudova Srbije, Narodne banke Srbije. Pretražujući ove baze podataka može se doći do saznanja o vlasniku preduzeća, novčanom i nenovčanom kapitalu, finansijskim izveštajima, ograncima firme i njenim zakonskim zastupnicima.

   Ivan Zlatić, bivši sekretar u Savetu za borbu protiv korupcije govorio je o korupciji u procesu privatizacije. On je istakao da osim državnih službenika, ministara i ljudi uključenih u sam proces, niko više ne bi mogao da kaže da su slučajevi korupcije samo anomalije. Svi ostali bi se složili sa činjenicom da je korupcija sistemska pojava. On je mogućnosti za pojavu korupcije analizirao kroz tri dominantna modela privatizacije-prodaju 70% kapitala, preuzimanje akcija na berzi i stečaj. Istakao je da korupciju ne treba prepoznati kao svako odstupanje od ugovora, jer su svi ugovori o prodaji 70% kapitala sistemski neizvršivi. Privatizaciju je opisao kao politički proces pokrenut radi ostvarivanja socio-ekonomskih ciljeva i odstupanje od tih ciljeva jeste korupcija.

   Napredna pretraga interneta i korišćenje savremenih tehnologija u svrhu organizovanja podataka bile su tema predavanja Dragane Pećo iz CINSa, kojim je započeo drugi dan treninga. Ona je učesnicima pokazala na koje je sve načine moguće vršiti pretragu mora informacija koje se nalaze na internetu, tako da na najbrži način dođu do rezultata. Nakon toga, svoje izlaganje je posvetila načinima za organizaciju prikupljenih podataka i korišćenju tabela i grafikona u te svrhe.

   Slobodan Georgiev iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN) govorio je učesnicima treninga o tome kako čitati budžet. On smatra da bi razgovor o budžetu trebalo da bude razgovor o analizama politika i ciljevima koji stoje iza cifara u budžetu. U Srbiji je rok za uvođenje takvog, programskog budžeta 2015. godina, a trenutno stanje, prema njegovom mišljenju, karakteriše rasipanje velikih količina novca na pogrešne stvari, kao posledica inercije i neznanja. Istakao je da je sa novcem kojim raspolaže država Srbija moguće mnogo više uraditi, samo ako bi se jasno određivali ciljevi.

   Aleksandar Đorđević iz BIRNa, govoreći o procesu javnih nabavki, ukazao je na činjenicu da je tokom 2012. godine na javne nabavke u Srbiji potrošeno oko 2,5 milijarde evra. On je istakao da se ne postavlja pitanje da li već na koji način treba trošiti taj novac. Naglasio je da su javne nabavke jedan od ključnih generatora korupcije u društvu, koja kao posledicu ima smanjivanje broja ponuđača, a samim tim i pad privredne delatnosti. Aleksandar je govorio i o prednostima novog Zakona o javnim nabavkama i kao značajne je izdvojio dostupnost konkursne dokumentacije, jaču ulogu Uprave za javne nabavke i uvođenje Građanskog nadzornika.

   Ovaj trening posvećen tehnikama i alatima koje koriste istraživački novinari je drugi seminar organizovan u cilju podizanja istraživačkih kapaciteta organizacije u okviru projekta „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednosti“. Treningu su, pored BCBP istraživača prisustvovali i predstavnici organizacija SHARE defence i Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA).

   Projekat „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednostipodržan je od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru programa „Građansko društvo za budućnost“ koji realizuje Institut za održive zajednice. 
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •