•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Upotrebа indikаtorа u sprovođenju i merenju ljudskih prаvа

  •  
  • Datum: 17. oktobar 2013.
   Znаčаj i uloga indikаtorа ljudskih prаvа u prаćenju primene osnovnih međunаrodnih ugovorа o ljudskim prаvimа i izrаdi аkcionog plаnа uz Strаtegiju prevencije i zаštite od diskriminаcije bila je glavna tema dvodnevne rаdionice na kojoj je učestvovala istraživačica BCBP Maja Bjeloš.
   Radionica o upotrebi indikatora u sprovođenju i merenju ljudskih prаvа
   Radionica o upotrebi indikatora u sprovođenju i merenju ljudskih prаvа

   Tokom radionice istaknuto je da je osnovni problem u ovoj oblasti činjenica da nijedna državna institucija, kao ni organizacije civilnog društva, nemaju celovitu sliku o stanju ljudskih prava u Srbiji. To je posledica nepostojanja jedinstvenog seta indikatora ljudskih prava ni centralizovanog sistema u koji bi se “slili” svi dostupni podaci o stanju ljudskih prava svih grupa u Srbiji.

   Istraživačica BCBP Maja Bjeloš je naglasila da u Srbiji državni organi i organizacije civilnog društva trenutno prate stanje ljudskih prava i izveštavaju o istom isključivo na osnovu sopstvenih merila koja se umnogome razlikuju.    

   „Republika Srbija trenutno najviše izveštava o ostvarenom napretku u domenu normativnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava. Međutim, da bi se prikazalo stvarno stanje u praksi od presudne važnosti je definisanje jasnih i merljivih indikatora ljudskih prava i na osnovu toga utvrđivanje izvora za prikupljanje podataka. Bez toga nije moguće meriti da li je Srbija unapredila stanje ljudskih prava“, naglasila je Maja Bjeloš.

   Obaveze koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih instrumenata u oblasti ljudskih prava, započinjanjem pregovora o pristupanju EU u poglavljima 23. i 24, kao i usvajanjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, biće teško ispuniti bez adekvatnih podataka i odgovarajućih metoda merenja, zaključeno je tokom radionice.

   Radionicu „Upotrebа indikаtorа u sprovođenju i merenju ljudskih prаvа“ je orgаnizovala Kаncelаrijа zа ljudskа i mаnjinskа prаvа u sаrаdnji sа Misijom UN u Republici Srbiji i uz podršku EU. Na radionici su učestvovali brojni predstavnici državne uprave i organizacija civilnog društva koji su ranije učestvovali u radnoj grupi za unapređenje položaja žena tokom izrade Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •