•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Proces EU integracija kao prilika za organizacije civilnog društva da utiču na donošenje odluka

  •  
  • Datum: 10. decembar 2013.
   Organizacije civilnog društva (OCD)u Srbiji jasno vide proces pridruživanja EU kao priliku za povećanje uticaja na domaće reforme navela je Nataša Vunč na predstavljanju rezultata svog istraživanja održanom u biblioteci BCBP 10. decembra 2013. godine.
   Nataša Vunč u biblioteci BCBP govori o ulozi OCD u procesu evrointegracija
   Nataša Vunč u biblioteci BCBP govori o ulozi OCD u procesu evrointegracija

   Gošća BCBP Nataša Vunč, doktorantkinja na londonskom univerzitetu i saradnica Nemačkog saveta za spoljne odnose (DGAP), rekla je da njeni rezultati pokazuju da OCD intenzivno koriste interakcije sa EU da oblikuju uslovljavanje i povećaju pritisak na nacionalnu Vladu.

   „OCD koriste proces pridruživanja EU za unutrašnje promene, evropske standarde koriste kao argument na koji se uvek mogu pozvati. Ali one su takođe svesne da treba da pokušaju da ostvare što više tokom procesa pregovora, jer posle toga će verovatno biti suviše kasno“, istakla je Vunč.

   Ona je naglasila da se konsultacije i neposredni kontakte sa EU akterima intenzivno koriste kao sredstvo za oblikovanje uslovljavanja i vršenja pritiska na Vladu, ali je istakla da je fokus i dalje na odnosima između EU i države. Vunč je takođe govorila i o uticaju OCD na donošenje odluka.

   „Organizacije civilnog društva su uspele da poboljšaju svoj pristup procesima odlučivanja i da budu prepoznate kao izvor informacija i ekspertize, bar prema mišljenju EU aktera. One takođe tvrde da imaju značajan uticaj u određenim oblastima javne politike i da pokušavaju da utiču na proces odlučivanja, ali rezultate ćemo tek videti“, zaključila je Vunč.

   Tokom događaja održanog u biblioteci BCBP, Vunč je članovima istraživačkog tima BCBP i predstavnicima donatorskih organizacija predstavila nalaze svog istraživanja zasnovane na više od 40 intervjua koje je sprovela u Srbiji i inostranstvu, kao deo svoje doktorske disertacije koju piše na londonskom univerzitetu. U okviru ove analize, najviše pažnje posvetila je ulozi OCD u Srbiji u pregovorima o Poglavlju 23.

   Moj glavni fokus bio je na Srbiji jer je najveća zemlja u regionu i ima veoma aktivne OCD. Ali u svom završnom radu takođe ću uključiti dodatno poglavlje o Hrvatskoj u kome ću se baviti analizom napretka u periodu nakom pristupanja EU“, objasnila je gošća BCBP Nataša Vunč.

   Istraživanje je obuhvatilo kvalitativne intervjue sa predstavnicima OCD, ali i državnim i međunarodnim akterima (EU / donatori) ali i analizu dokumentacije (predloga praktične politike, komentara na nacrte zakona, nacionalnih strategija, konsultantskih izveštaja, izveštaja o napretku, evaluacija itd).

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •