•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Otvorena diskusija obeležila treći seminar za XIV generaciju BCBP stažista

  •  
  • Datum: 16. decembar 2013.
   Kapaciteti Srbije za učešće u mirovnim misijama, rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti, kao i pisanje za sajt i priprema za javni nastup bile su teme trećeg seminara za XIV generaciju stažista održanog 16. decembra u biblioteci BCBP.

   Seminari za stažiste se najčešće održavaju u biblioteci BCBP
   Seminari za stažiste se najčešće održavaju u biblioteci BCBP
   Treći seminar za stažiste otvoren je interaktivnim predavanjem o rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbednosti.

   Cilj predavanja istraživačica BCBP Maje Bjeloš i Aurelije Đan bio je da stažisti nauče osnovne koncepte pola i roda kako bi razumeli pitanje rodne ravnopravnosti kako generalno tako i u sektoru bezbednosti. Nakon kratkih radionica „Rod i pol“ i „Rodne kutije i diskriminacija“ one su pokrenule diskusiju o tome kako žive muškarci i žene u Srbiji. Pored toga, stažisti su upoznati sa konkretnim aktivnostima koje BCBP sprovodi u okviru projekata. Istraživačice BCBP su govorile i o slučajevima diskriminacije u Srbiji, kao i o nepostojanju mehanizama za borbu protiv diskriminacije u sektoru bezbednosti.

   Civilni kapaciteti u mirovnim misijama

   Istraživač BCBP Marko Milošević je stažistima objasnio kada dolazi do mirovnih misija, u kom kontekstu, koji su rizici a koje dobiti od njih. Nakon kratkog teorijskog uvoda, Milošević je predstavio inicijalne nalaze o kapacitetima Srbije za učešće u ovim operacijama.

   „Na osnovu dosadašnjih intervjua sa predstavnicima nekoliko ministarstava, kancelarija, međunarodnih organizacija i predstavnicima nevladinog sektora kao ključni problemi koje Srbija ima u "adekvatnoj upotrebi" svojih civilnih kapaciteta za mirovne operacije izdvojili su se nepostojanje strategije spoljne politike koja bi trasirala put misijama obelodanivši jasno njihovu svrhu, normativna i sektorska neusklađenost i finansije“, istakao je Milošević. 

   Stažisti BCBP neretko imaju priliku da pišu za sajt i učestvuju u javnim nastupima
   Stažisti BCBP neretko imaju priliku da pišu za sajt i učestvuju u javnim nastupima
   Pisanje i javni nastup

   Osnove prezentacionih veština i kako napisati dobar izveštaj sa događaja bile su teme predavanja saradnika za komunikacije BCBP Radomira Cvetkovića. On je stažistima predstavio pravila koja treba poštovati prilikom pisanja izveštaja sa događaja i ukazao na specifičnosti pisanja za sajt. Takođe, Cvetković je govorio o veštinama prezentovanja i stažisti su izneli svoja iskustva i zapažanja u vezi sa javnim nastupima. Veliko interesovanje stažisti su pokazali za temu korišćenja društvenih mreža za promociju sadržaja. Stažisti su diskutovali o načinu na koji je najbolje plasirati sadržaj na Fejsbuku i Tviteru i podelili svoja dosadašnja iskustva u onlajn komunikaciji.

   Nakon predavanja, stažisti su diskutovali o temama koje će obrađivati u svojim istraživačkim radovima. Stažisti su istakli da im je seminar pomogao da još jasnije definišu interesovanja, što će im značiti prilikom preciznijeg definisanja teme, prikupljanja podataka i pisanja istraživačkog rada.

    „Veoma sam zainteresovan za temu mirovnih operacija Ujedinjenih nacija i voleo bih da jednog dana kao civil uzmem učešće u njima, pa mi je predavanje Marka Miloševića bilo veoma korisno. Takođe, značilo mi je da sa koleginicama i kolegama stažistima razgovaram o temama naših istraživačkih radova i da na osnovu razgovora dalje oblikujem svoj istraživački rad“, rekao je stažista Gavrilo Nikolić.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •