•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • BCBP napredovao na globalnoj listi najprestižnijih istraživačkih centara

  •  
  • Datum: 24. januar 2014.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) ponovo je uvršten u redove najboljih istraživačkih centara u Centralnoj i Istočnoj Evropi, ali i na svetu među svima koji se bave odbranom i nacionalnom bezbednošću, kao i spoljnom politikom i međunarodnim odnosima.

   BCBP je na 2013 Global Go-To Think Tank Index globalnoj listi nezavisnih istraživačkih centara rangiran među najboljima u regionu i na svetu u tri kategorije

   Tako se BCBP našao na:

   16 mestu na listi najboljih iz Centralne i Istočne Evrope,

   27 mestu najboljih na svetu koji se bave odbranom i nacionalnom bezbednošću,

   37 mestu među svima koji se bave spoljnom politikom i međunarodnim odnosima.

   Lista koju objavljuje Univerzitet u Pensilvaniji (SAD) proizvod je višemesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 6,862 istraživačka centra i slične organizacije iz 182 zemlje širom sveta. U glasanju je učestvovalo skoro 2,000 institucija, organizacija i nezavisnih eksperata, kao i novinara, donatora i predstavnika vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija.

   U prilog renomeu organizacija koje su se našle u ovom pregledu govore i kriterijumi korišćeni pri ocenjivanju značaja. Neki od njih su:

   • Veza između napora organizacije u određenoj oblasti i pozitivnih promena kojima su ti napori doprineli;
   • Akademska i medijska reputacija;
   • Korisnost rada organizacije prilikom kreiranja politike;
   • Sposobnost za kreiranje novih znanja i alternativnih ideja;
   • Da li je organizacija “most” između političkih institucija i civilnog društva;
   • Relevantnost istraživačkih tema, opseg i širina publike koja prati rad organizacije, resursi iz kojih se finansira.

   Global Go To Think Tank Index je odgovor Univerzitetu u Pensilvaniji (Programa za istraživačke centre i civilno društvo pri Odeljenju za međunarodne odnose) na na veliki broj zahteva donatora i novinara da se naprave liste najeminentnijih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih nezavisnih istraživačkih centara. Organizacije su rangirane u 47 kategorija, prema regionu kome pripadaju, oblastima koje istražuju i posebnim rezultatima koje su ostvarile. 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •