•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Praksa u BCBP za mlade Rome koji su završili master studije

  •  
  • Datum: 31. mart 2014.
   BCBP poziva mlade Rome koji su završili master ili doktorske studije društvenog usmerenja da iskoriste priliku za sticanje iskustva rada u nezavisnom istraživačkom centru koji se bavi bezbednosnom politikom.

   Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je jedan od mogućih domaćina za stipendiste programa za Rome koji se bave istraživanjima javnih politika (The Roma Policy Research Fellowship Program).

   Program ima za cilj da podrži Rome koji su završili master ili doktorske studije društvenog ili humanističkog usmerenja da razviju nove veštine pod nadzorom iskusnijih istraživača u vodećim nezavisnim istraživačkim centrima (tink-tenk organizacijama) u njihovoj zemlji. Cilj programa je da izgradi kapacitete među mladim Romima i na taj način olakša njihov ulazak u svet javnih politika kao stručnjaka koji se bave istraživanjem javnih politika. Istovremeno, program podstiče  organizacije domaćine da se bave temama vezanim za manjine kao i da regrutuju nove talente.

   Program u izabranim organizacijama počinje od jula 2014. godine. Angažman će se odvijati u obliku plaćene prakse sa punim radnim vremenom. Period angažmana je 6 meseci, sa mogućnošću produžetka do godinu dana.

   Zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeća dokumenta na engleskom jeziku:

   • Motivaciono pismo
   • CV
   • Popunjen prijavni formular.

   Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

   • Da budu Romskog porekla
   • Da su u protekle tri godine završili master ili doktorske studije iz oblasti ekonomije, međunarodnih odnosa, studija evropskih integracija, prava, političkih nauka, javne uprave ili sociologije
   • Da budu zainteresovani za istraživanja. Prethodno iskustvo u oblasti istraživanja javnih politika nije neophodno.
   • Da imaju stalni boravak na prostoru Srbije, Makedonije ili Kosova.
   • Kandidati treba da imaju bar osnovno znanje engleskog jezika - pisanje i konverzacija.

   BCBP poziva sve kandidate zainteresovane za bezbednosnu politiku da do 31. marta 2014. godine pošalju prijave na adresu ttf.fellowships@opensocietyfoundations.org.

   Detaljniji opis konkursa i prijavni formular možete pročitati ovde

   Povezane teme:stažiranje, praksa, romi
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •