•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Novi gosti istraživači u BCBP

  •  
  • Datum: 18. februar 2014.
   Istraživači Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS) Sofije Krieziu i Špend Kursani će biti deo BCBP tima tokom februara i marta 2014. godine.
   Sofije Krieziu i Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbednosne studije su gosti istraživači u BCBP
   Sofije Krieziu i Špend Kursani iz Kosovskog centra za bezbednosne studije su gosti istraživači u BCBP

   Sofije Krieziu će se tokom mesec dana boravka u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku (BCBP) baviti pisanjem istraživačkog rada o uključivanju manjina u sektor bezbednosti u Srbiji.

   „Cilj ovog istraživanja je da pruži kratku analizu o uključivanju albanske manjine u bezbednosne institucije u Srbije, sa primarnim fokusom na policiji i Žandarmeriji", rekla je Krieziu.

   Ona je istraživačica i koordinatorka projekata u Kosovskom centru za bezbednosne studije od novembra 2011. godine. Završila je master studije iz menadžmenta, biznisa i ekonomije na Univerzitetu za biznis i tehnologiju, dok je diplomirala u oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa i diplomatije sa posebnim osvrtom na pravo, međunarodne odnose i diplomatiju na istom univerzitetu. Autorka/koautorka je brojnih publikacija u oblasti bezbednosti.

   Viši istraživač u Kosovskom centru za bezbednosne studije Špend Kursani će se tokom boravka u BCBP baviti istraživanjem policijske saradnje Kosova i Srbije.

   „Tokom boravka u Beogradu istraživaću modalitete saradnje koji bi mogli da ukinu izvršni mandat Euleksa, koji služi kao posrednik u policijskoj saradnji između Srbije i Kosova. Pored toga, baviću se i analizom izazova trenutnoj saradnji i njihovog uticaja na bezbednosne pretnje", rekao je Kursani.

   On je član Skupštine u Prištinskom Savetu za spoljne odnose - PCFR, osnivač i član Upravnog odbora u Balkan Think Tense - BTT, a takođe Kursani je i vanredni predavač u oblasti međunarodnih odnosa na koledžu „Universum“. Magistrirao je na Univerzitetu u Kembridžu (2010-2011) u oblasti međunarodnih odnosa na temu "Upotreba meke moći: sposobnost EU da utiče na domaću i spoljnu politiku država Zapadnog Balkana". Špend ima i diplomirao u oblasti javne politike i menadžmenta sa Američkog univerziteta na Kosovu (2003-2007).

   Kursani i Krieziu borave u BCBP u okviru projekta „Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana " koji se realizuje uz podršku Ministarstva inostranih poslova Norveške. Njihov dolazak u BCBP je omogućen kroz Program profesionalne razmene radi poboljšanja dijaloga o javnim politikama koji organizuje Balkanski fond za demokratiju (BTD), a podržava Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •