•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Unaprediti psihološku podršku policajcima

  •  
  • Datum: 27. februar 2014.
   Neophodno je povećati broj psihologa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, ali i edukovati rukovodioce u policiji kako bi bili svesni uloge koju imaju u pružanju adekvatne podrške zaposlenima, zaključeno je tokom predstavljanja devetog izdanja Zbirke predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji.

   Zbirku objavljuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava i Centar za razvojnu politiku i saradnju, uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Foto: Ana Dokučevi, www.mc.rs
   Zbirku objavljuju Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava i Centar za razvojnu politiku i saradnju, uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Foto: Ana Dokučevi, www.mc.rs

    „U javnosti postoji rasprava o neophodnosti da se policajcima pruži odgovarajuća psihološka podrška, ali ta rasprava nije odgovarajućeg kvaliteta. Osnovni razlog za to je činjenica da se ova tema pokreće samo kada policajci oduzmu sebi život ili kada nekim svojim postupkom ugroze bezbednost građana, što je posledica neadekvatne psihološke podrške“, istakao je istraživač BCBP Saša Đorđević na konferenciji održanoj 27. februara u Medija centru.

   Kao jedan od problema uočenih nakon intervjua sa rukovodiocima u policijskim upravama Đorđević je naveo činjenicu da oni ili ne shvataju da imaju jednu od ključnih uloga u psihološkoj podršci zaposlenima ili je razumeju na pogrešan način. Pored toga,  rukovodioci smatraju da nemaju dovoljno znanja da pruže adekvatnu psihološku podršku. Đorđević je naglasio da u Srbiji ne postoji dovoljan broj psihologa, ali da problem bude još veći, sami rukovodioci ne znaju za postojanje psihologa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jedan od najvećih problema predstavlja činjenica da odlazak policajca kod psihologa ne predstavlja praksu već je to mera koja se realizuje kada se utvrdi da ne postoji nijedno drugo rešenje.

   BCBP predstavio preporuke MUP-u

   Istraživačica-saradnica BCBP Aurelija Đan je istakla da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova problem stresa ne rešava na konzistentan način, pa njegovi simptomi i znaci vrlo retko predstavljaju razlog za dalje upućivanje policajaca kod psihologa. Istraživačica-saradnica BCBP je predstavila preporuke za poboljšanje psihološke podrške zaposlenima. Naglasila je značaj Odeljenja za zdravstvo i psihološku prevenciju u MUP-u u obučavanju rukovodioca, ali i neophodnost povećenja broja psihologa u policiji i kvalitetne komunikacije između rukovodioca i zaposlenih.

    „Nisu psiholozi jedini koji treba da brinu o mentalnom zdravlju policajaca već je velika odgovornost rukovodilaca u tom procesu. Neophodno je uspostaviti uspešan sistem upravljanja ljudskim resursima u MUP-u. Policijski rukovodioci imaju odgovornost da prepoznaju stres među zaposlenima, ali unutar ministarstva ne postoje procedure koje bi pomogle rukovodiocima da shvate svoju ulogu u prepoznavanju stresa. Neophodno je raditi sa zaposlenima i pre i posle stresne situacije“ , naglasila je Đan.

   Istraživački tim BCBP je analizirao preporuke za reformu policije pred 30 predstavnika MUP-a, policijskih sindikata, organizacija civilnog društva, ambasada i medija
   Istraživački tim BCBP je analizirao preporuke za reformu policije pred 30 predstavnika MUP-a, policijskih sindikata, organizacija civilnog društva, ambasada i medija

   Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji bila je tema izlaganja Jana Litavskog iz Centra za razvojnu politiku i saradnju (CRPS). On je analizirao zakonsko-normativni okvir i rad nadležnih državnih institucija Republike Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala. Kao preporuke za poboljšanje borbe protiv organizovanog kriminala, Litavski je naveo da treba jačati proaktivne istrage, ali i poboljšati saradnju i kapacitete institucija za borbu protiv organizovanog kriminala. Istraživanje je pokazalo da u Srbiji ne postoji koordinacija između institucija koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala. Pored toga, on navodi da je neophodna i saradnja sa državama u regionu, kao i na međunarodnom nivou.

   Važna uloga OCD u reformi policije

   Nevena Dičić Kostić iz Beogradskog centra za ljudska prava govorila je o značaju obrazovanja policajaca o ljudskim pravima. Ona je naglasila da se od policije danas očekuje da bude efikasna, ali i da manje koristi silu i bude pristupačnija. Zbog tako suprotnih zadataka, potrebne su nove smernice za obrazovanje policajaca. Dičić Kostić je naglasila da obrazovanje o ljudskim pravima mora biti adekvatno podržano i sistematski sprovođeno i da u obuke policajaca treba uvoditi što više praktičnih primera i susreta sa predstavnicima ranjivih grupa.

   Šef odeljenja za sprovođenje zakona u okviru Misije OEBS u Srbiji Od Berner Malme je ukazao na vrlo važnu ulogu civilnog društva u procesu reforme policije.

   „Veoma je značajna inovativna uloga civilnog društva u procesu reforme policije u Srbiji. Ova Zbirka je veoma važan dokument i za Ministarstvo unutrašnjih poslova, policiju, civilno društvo, demokratske institucije, kreatore javnih politika i sve one koji su uključeni u istraživanja u oblasti bezbednosti“, istakao je Od Berner Malme.

   Deveto izdanje Zbirke predloga praktične politike za reformu policije u Srbiji su objavili Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Beogradski centar za ljudska prava i Centar za razvojnu politiku i saradnju, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

    

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •