•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Evropeizacija sektora bezbednosti u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji

  •  
  • Datum: 13. mart 2014.
   Kako EU integracije utiču na reformu sektora bezbednosti u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji biće tema diskusije koja će se održati u četvrtak, 13. marta 2014. godine u 11 časova u biblioteci BCBP.

   Proces integracija u Evropsku uniju je veoma značajan faktor koji utiče na sve reforme koje se dešavaju prilikom demokratizacije Srbije, Kosova i Albanije. Na koji način bezbednosne institucije sprovode reforme, koji su usponi i padovi u tom procesu i koji ciljevi su ostvareni u promeni zakonskog okvira i srednjoročnih strategija u skladu sa preporukama EU biće neke od tema o kojima će diskutovati:

   Zbog kapaciteta sale, broj učesnika je ograničen, pa je učešće neophodno potvrditi najkasnije do srede, 12. marta mejlom na adresu office@bezbednost.orgili telefonom 011/3287-226.

   Diskusija je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM). Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije.  
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •