•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Policijska saradnja vodi boljim odnosima između Srbije, Kosova i Albanije

  •  
  • Datum: 13. mart 2014.
   Evropske integracije, reforma policije i prekogranična saradnja u Srbiji, Albaniji i na Kosovu su teme koje su podstakle najveći broj pitanja tokom diskusije održane 13. marta 2014, godine u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.

   Evropeizacija sektora bezbednosti u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji bila je tema diskusije
   Evropeizacija sektora bezbednosti u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji bila je tema diskusije

   „Dobri odnosi sa susedima su jedan od uslova za članstvo u EU. Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, dobar primer je policijska saradnja. Postoje redovni nedeljni i mesečni sastanci između pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Kosovske policije i predstavnika EULEKS-a. Ovi sastanci se naizmenično održavaju u Raški i u Kosovskoj Mitrovici“, rekao je istraživač BCBP Bojan Elek.

   Govoreći pred 30 učesnika zainteresovanih za regionalnu saradnju i evropske integracije, Elek je istakao da je u 2013. godini sprovedena i prva ikada zajednička policijska akcija Srbije, Albanije i Kosova uz saradnju sa zemljama članicama Evropske unije. Cilj akcije je bila potraga za automobilima  ukradenim na teritoriji EU.

   Značaj reforme policije istakao je Foto Duro iz Instituta za demokratiju i posredovanje (IDM) iz Tirane. On je rekao da su reforme doprinele depolitizaciji i profesionalizaciji albanske policije. Duro je rekao da je više od 800 policajaca u Albaniji otpušteno jer su bili umešani u korupciju.

   Korupcija je jedan od najvećih problema i na Kosovu. Sofije Krieziu iz Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS) iz Prištine je rekla da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i dalje jedan od najvećih izazova za pravosudni sistem na Kosovu. Govoreći o Kosovskoj policiji, ona je istakla da su ljudi na Kosovu manje zadovoljni radom Kosovske policije (43%) u odnosu na Kosovske bezbednosne snage (67%), vatrogasce (65%) i KFOR (62%).

   Javno mnjenje o EU integracijama

   Diskusija održana u biblioteci BCBP okupila je tridesetak učesnika iz državnih institucija, ambasada, predstavnika civilnog društva i medija
   Diskusija održana u biblioteci BCBP okupila je tridesetak učesnika iz državnih institucija, ambasada, predstavnika civilnog društva i medija
   Podrška članstvu u EU je najveća u Albaniji, jaka na Kosovu, a u porastu u Srbiji.

   „Oko 90% albanskog stanovništva podržava članstvo u EU. Sve političke partije gledaju na EU agendu kao na potvrdu svog programa. U Albaniji ne postoji alternativa za članstvo u EU. Pitanje nije da li, već kada", rekao je Duro iz IDM-a.

   Krieziu je predstavila rezultate istraživanja javnog mnjenja koje je sproveo KCSS.

   „Evropsku uniju prijateljski doživljava 70% ljudi na Kosovu. S druge strane, samo jedna trećina ispitanika je zadovoljna radom EULEKS-a. Potencijalan razlog za to je činjenica da je komunikacija sa EULEKS-om ili ograničena ili je nema . Čak 93% ljudi nije uopšte imao kontakt sa ovom institucijom“, rekla je Krieziu.

   Elek je rekao da istraživanje javnog mnjenja koje je BCBP sproveo krajem 2013. godine pokazuje da 56% ljudi u Srbiji podržava članstvo u EU. Kako je naveo, ljudi veruju da će zbog evropskih integracija nivo korupcije biti niži, a ekonomska situacija bolja. Elek je takođe istakao da značajan procenat građana vidi Rusiju kao alternativu pridruživanju EU. Pored toga, mnogi kao alternative navode neutralnost ili samo pridruživanje Evropskoj ekonomskoj zajednici.

   Diskusija je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji realizuju tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM). Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije. 
   Izveštaju doprinela stažistkinja BCBP Milica Milenković.
  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •