•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Regionalna konferencija o sprovođenju Briselskog sporazuma

  •  
  • Datum: 10. april 2014.
   Postignut napredak i preostali izazovi u sprovođenju Briselskog sporazuma teme su regionalne konferencije koja će biti organizovana 10. aprila 2014. godine u hotelu Sirius u Prištini.

   Na petom Forumu za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana istraživači BCBP Maja Bjeloš i Bojan Elek će predstaviti predlog praktične politike na temu integracije Srba u policiju na severu Kosova - napredak i preostali izazovi u sprovođenju Briselskog sporazuma.

   Publikacija počinje analizom odredbi Briselskog sporazuma, zatim se kratko bavi izbornim proces, a onda prelazi na predstavljanje istraživačkih nalaza koji se odnose na to kako integracija policajaca zapravo izgleda u praksi. Analiza se fokusira na aspekte međuetničke saradnje, inkluzivnosti i nadzor ovog procesa.

   Predlog praktične politike je izrađen u okviru programa razmene istraživača između BCBP i Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS). U periodu od dve nedelje, Bjeloš i Elek su bili deo istraživačkog tima KCSS kako bi sprovodili istraživanje koje se zasnivalo na analizama i intervjuima sa relevantnim zainteresovanim stranama. 

   Publikaciju Integracija Srba u policiju na severu Kosova - napredak i preostali izazovi u sprovođenju Briselskog sporazuma je dostupan na engleskom jeziku.

   Konferencija „Alternativna razmatranja sprovođenja Briselskog sporazuma: Šta se dogodilo sa bivšim pripadnicima paralelnih struktura?“ će biti podeljena na dva panela: prvi panel će predstaviti izazove, slabosti i implikacije Briselskog sporazuma iz ugla institucionalnih aktera, dok će tokom drugog panela biti predstavljen predlog praktične politike.

   Događaj je deo projekta „Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana“, koji se realizuje uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške. Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne diskusiju nezavisnih istraživačkih centara, akademske zajednice, političara i medija o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije. Projekat zajednički sprovode tri nezavisna istržaivačka centra specijalizovana za istraživanja bezbednosnih pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) i Instituta za demokratiju i medijaciju (IDM). 

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •