•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • OEBS Kodeks ponašanja u vojno-političkim aspektima bezbednosti kao podsticaj reformi sektora bezbednosti

  •  
  • Datum: 28. mart 2014.
   Promocija saradnje i odgovornog ponašanja u oblasti odbrane i bezbednosti u zemljama članicama OEBS-a bio je cilj trodevne radionice održane u Beogradu kojom je obeleženo 20 godina od usvajanja OEBS-ovog kodeksa ponašanja u vojno-političkim aspektima bezbednosti (OSCE CoC).

   OEBS radionica je okupila oko 50 predstavnika aktuelnih OEBS-ovih operacija na terenu, DCAF-a, ODIHR-a, RACVIAC-a, BCBP-a i predstavnika Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova
   OEBS radionica je okupila oko 50 predstavnika aktuelnih OEBS-ovih operacija na terenu, DCAF-a, ODIHR-a, RACVIAC-a, BCBP-a i predstavnika Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova

   Tokom skupa učesnici su imali prilike da podele svoja iskustva u vezi sa primenom OSCE CoC dokumenta , kao i da uoče sporna mesta u dosadašnjoj praksi. Predstavljajući domete reforme sektora bezbednosti u Srbiji istraživač BCBP Marko Milošević je istakao da je uprkos brojnim izazovima Srbija napredovala u procesu reforme.

   „Srbija je završila prvu generaciju reforme sektora bezbednosti usaglasivši svoj pravni okvir zahtevima demokratske civilne kontrole oružanih snaga. Malo koja zemlja imala toliko izazova tokom svog reformskog kursa od 2000. godine do danas: pobuna na jugu Srbije, ubistvo premijera i vanredno stanje, otcepljenje Crne Gore, samoproglašena nezavisnost Kosova samo su neki od potencijalnih kočnica ovog reformskog procesa“, istakao je Milošević.

   Milošević je učesnike upoznao i sa stavovima građana Srbije o reformi sektora bezbednosti ističući da su zabrinjavajući nalazi istraživanja BCBP o tome da većina građana negativno gleda na posledice reforme, što kod političkih odlučioca može uticati na usporavanje ili odlaganje pojedinih reformskih procesa.

   Radionicom je obeleženo 20 godina od usvajanja OEBS-ovog kodeksa ponašanja u vojno-političkim aspektima bezbednosti (OSCE CoC), centralnog dokumenta u sektoru bezbednosnog upravljanja. Kodeks obavezuje sve zemlje članice OEBS-a da obezbede demokratski nadzor njihovih oružanih, paravojnih ,obaveštajnih, kao i snaga policije. Države takođe moraju da se pobrinu o tome da njihove oružane snage ostanu politički neutralne i da poštuju ljudska prava.

   Obavezujući karakter OEBS Kodeksa ponašanja u vojno-političkim aspektima bezbednosti treba da podstiče reformi sektora bezbednosti
   Obavezujući karakter OEBS Kodeksa ponašanja u vojno-političkim aspektima bezbednosti treba da podstiče reformi sektora bezbednosti
   Prema rečima zamenice šefa Misije OEBS u Srbiji Pole Tide, demokratska politička kontrola vojnih snaga, pre svega parlamentarni nadzor, neophodan je elemenat stabilnosti i bezbednosti.

   „Kodeks ponašanja u vojno-političkim aspektima bezbednosti obavezuje države članice OEBS-a da obezbede demokratsku kontrolu nad svojim vojnim snagama i da poštuju druge važne principe u međusobnim odnosima. U tom smislu Kodeks se može posmatrati i kao mehanizam za sprečavanje konflikata“,  poručila je Tide.

   CoC predstavlja politički obavezujući dokument te samim tim, država ima obavezu da svake godine izveštava o napretku u različitim segmentima reforme sektora bezbednosti, a izveštaji svih zemalja OEBS su javno dostupni.

   U svom završnom obraćanju direktorka BCBP Sonja Stojanović Gajić osvrnula se na dva važna pitanja za efikasniju primenu Kodeksa.

    „Neophodno je postaviti pitanje postoji li koncenzus oko normi koje nameće CoC. Tačnije, treba utvrditi da li dokument predstavlja zajedničku viziju, ili se pak radi o proceduralnoj obavezi. Iz toga sledi i drugo pitanje, a to je ima li dovoljno međusobnog poverenja između država da procenjuju jedna drugu“, istakla je Stojanović Gajić.

   Radionica je okupila oko 50 učesnika, uključujući i predstavnike aktuelnih OEBS-ovih operacija na terenu, Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), RACVIAC centra za bezbednosnu saradnju, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku,  kao i predstavnike srpskog Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova.

   Događaj je organizovala misija OEBS u Srbiji, u saradnji sa sekretarijatom OEBS-a, Centrom za prevenciju konflikata, Ministarstvom odbrane Republike Srbije, a uz partnersku pomoć RACVIAC, DCAF i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •