•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Rod i bezbednost: Treninzi za lokalne OCD

  •  
  • Datum: 14. april 2014.
   Beogradski centar za bezbednosnu politiku uz podršku Misije OEBS u Srbiji organizuje seriju radionica sa ciljem da se unaprede znanja lokalnih organizacija civilnog društva o povezanosti roda i bezbednosti i da se ojačaju njihovi kapaciteti za doprinos rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbednosti u Srbiji.

   Predstavnici izabranih organizacija civilnog društva će pohađati tri dvodnevne radionice koje će biti održane u maju, junu i septembru 2014. godine na kojima će imati priliku da se upoznaju sa tokovima reforme sektora  bezbednosti i vezom roda ibezbednosti. Deo treninga će biti posvećen unapređenju znanja o pisanju predloga projekata, njihovoj implementaciji i evaluaciji. Predstavnici 10 najuspešnijih organizacija će u oktobru imati priliku da se kroz studijsku posetu upoznaju sa institucijama u izabranoj državi u kojoj je rodna perspektiva sastavni deo javnih politika.

   Radionice su osmišljene da omoguće interaktivan rad, otvoreni dijalog i razmenu iskustava učesnika/ca. Predstavnici institucija bezbednosti Republike Srbije će biti pozvani da sa učesnicima/cama radionica razmene iskustva o saradnji sa civilnim društvom i ukažu na uspešne modele saradnje.

   Kontakt osobe:

   Maja Bjeloš maja.bjelos@bezbednost.or

   Zorana Brozović zorana.brozovic@bezbednost.org

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •