•  
  •  
  • Kontakt za medije

  • Za sve informacije o aktivnostima BCBP obratite se saradnici za komunikacije:

   Dragana Belanović 064/647-9097

   dragana.belanovic@bezbednost.org

    

  •  
  •  
  • Info BCBP

  • Prijavite se kako bi ste redovno dobijali naš bilten:
  •  
  •  
  • Kontakt za OCD

  • Ukoliko želite da sarađujete sa BCBP ili mrežama čiji smo članovi, ili želite da najavite svoje aktivnosti, pišite na:

   office@bezbednost.org

  •  
  •  
  •  
   
  • Diskusija o rizicima od korupcije u Ministarstvu odbrane

  •  
  • Datum: 24. april 2014.
   Razmena informacija i stvaranje optimalnih uslova za realno izveštavanje u vezi sa istraživanjem nivoa prisustva rizika od pojave korupcije u sistemu odbrane Republike Srbije bili su ciljevi sastanka održanog 24. aprila 2014. godine u Ministarstvu odbrane.

   Tokom sastanka istaknuto je da je Ministarstvo odbrane spremno da u narednom periodu proširi, intenzivira i konkretizuje saradnju sa svim akterima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou koji imaju za cilj izgradnju integriteta, smanjenje rizika od pojave korupcije u sistemu odbrane i podsticanje razvoja dobre uprave. Shodno tome, dogovoren je način razmene informacija sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, eksternim ocenjivačem koga je angažovala „Međunarodna transparentnosti Velika Britanija“ u toku istraživanja „Indeks borbe protiv korupcije u oblasti odbrane na nivou država/vlada“ 2014/15.

   „Istraživanje rizika od korupcije je važan preventivni mehanizam u borbi protiv korupcije, jer se njime identifikuju slaba mesta i aktivnosti u organizacijama i sistemima koje mogu voditi ka korupciji u budućnosti.  Važno je da ovakve procene budu što objektivnije te je jako značajno koristiti što raznovrsnije pouzdane i nezavisne izvore informacija. Objektivne i javne procene rizika od korupcije su pokazatelj spremnosti institucija da se na vreme bore protiv korupcije“, istakao je izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

   Pomoćnik ministra za politiku odbrane Miroslav Jovanović naglasio je da izgradnja integriteta i smanjenje rizika od korupcije, odnosno uspostavljanje „nulte tolerancije“ prema svakoj pojavi korupcije u sistemu odbrane, predstavljaju jedan od najvažnijih ciljeva reforme sistema odbrane.

   Pored predstavnika BCBP, sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnik organizacije Međunarodna Transparentnost Velika Britanija Oliver Kaver, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović, sekretar Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne Skupštine Republike Srbije Milan Čuljković, viši savetnik u Agenciji za borbu protiv korupcije Miloš Mojsilović i predstavnica izaslanstva odbrane Velike Britanije Milica Naumović.

   Istraživanje nivoa prisustva rizika od pojave korupcije u sistemu odbrane Republike Srbije sprovodi organizacija „Međunarodna transparentnost Velika Britanija“, kao deo drugog ciklusa istraživanja „Indeks borbe protiv korupcije u oblasti odbrane na nivou država/vlada“ (Government Defence Anticorruption Index). Prvi ciklus ovog istraživanja sproveden je u toku 2012. godine, kada su analizom bili obuhvaćeni sistemi odbrane 82 države i teritorije sveta, a rezultati istraživanja su objavljeni u januaru 2013. godine. Drugi ciklus istraživanja koji se sprovodi u toku 2014. godine, obuhvatiće sisteme odbrane 136 zemalja i teritorija, a objavljivanje rezultata planirano je za početak 2015. godine.

  •  
  • Postavite komentar

  •  
  •  
  • Pogledaj komentare

  •  
  •